Permanentky

PERMANENTNÍ VSTUPENKY

Ke každé nepřenosné rodinné vstupence možnost vydání parkovací karty na podélném parkovišti u zoo. Poplatek za vydání je 50 kč, doba platnosti parkovací karty je souběžná s permanentní vstupenkou. Objednání parkovací karty je možné emailem na info@zoohluboka.cz


ZOO KARTA FIREMNÍ - RODINNÁ přenosná

2.000,- Kč
Především pro firmy a organizace, které ji mohou poskytnout svým partnerům, přátelům a zaměstnancům.

10 vstupů pro rodinu s dětmi (2 dospělí + 2 děti do 15ti let)

Při jedné návštěvě je možné označit více políček za každou rodinu.
Platnost karty je 1 rok od data prodeje. Karta musí být označena názvem firmy, které karta patří. Bez označení je karta neplatná. 

ZOO KARTA - DOSPĚLÝ na občanský průkaz

400,- Kč
NEPŘENOSNÁ vstupenka pro dospělou osobu od 15ti let.
Při předložení této karty je její majitel povinen prokázat se občanským průkazem dospělého, jehož číslo souhlasí s číslem uvedeným na zoo kartě, které dopíše pokladní při prodeji.
Tato karta není přenosná a je na konkrétího majitele, neopravňuje vstup jeho dalšího doprovodu do zoo.
Platnost karty je na 1 rok od data prodeje.
Tato karta neopravňuje majitele ke vstupu do zoo při akcích, kde je změněné vstupné. Karta však může sloužit jako velmi výrazný slevový kupon (informace na našem webu nabo na tel.: +420 387 002 211).

VÝHODA KARTY: neomezený počet návštěv a možnost využití slev na zajímavé akce

ZOO KARTA - RODINNÁ na občanský průkaz 2+2

1.050,- Kč
NEPŘENOSNÁ vstupenka pro rodinu (2 dospělí + max. 2 děti do 15ti let)
Při předložení této karty je její majitel povinen prokázat se občanským průkazem dospělých osob, jejichž čísla souhlasí s čísly uvedenými na zoo kartě, které dopíše pokladní při prodeji. Na rodinné kartě musí být zapsána 2 čísla OP (karta je nepřenosná a proto na ni nemůže být vpuštěn nikdo jiný než její vlastníci).
Platnost karty je na 1 rok od data prodeje.
Tato karta neopravňuje majitele ke vstupu do zoo při akcích, kde je změněné vstupné. Karta však může sloužit jako velmi výrazný slevový kupon. (informace na našem webu nebo na tel.: +420 387 002 211)

VÝHODA KARTY: neomezený počet návštěv a možnost využití slev na zajímavé akce

ZOO KARTA - RODINNÁ na občanský průkaz 2+3

1.300,- Kč
NEPŘENOSNÁ vstupenka pro rodinu (2 dospělí + max. 3 děti do 15ti let)
Při předložení této karty je její majitel povinen prokázat se občanským průkazem dospělých osob, jejichž čísla souhlasí s čísly uvedenými na zoo kartě, které dopíše pokladní při prodeji. Na rodinné kartě musí být zapsána 2 čísla OP (karta je nepřenosná a proto na ni nemůže být vpuštěn nikdo jiný než její vlastníci).
Platnost karty je na 1 rok od data prodeje.
Tato karta neopravňuje majitele ke vstupu do zoo při akcích, kde je změněné vstupné. Karta však může sloužit jako velmi výrazný slevový kupon. (informace na našem webu nebo na tel.: +420 387 002 211)

VÝHODA KARTY: neomezený počet návštěv a možnost využití slev na zajímavé akce 

ZOO KARTA 1 DÍTĚ + 1 DOSPĚLÝ na občanský průkaz

650,- kč
NEPŘENOSNÁ vstupenka pro jednoho dospělého a jedno dítě do 15ti let.
Při předložení této karty je její majitel povinen prokázat se občanským průkazem dospělého, jehož číslo souhlasí s číslem uvedeným na zoo kartě, které dopíše pokladní při prodeji.
Tato karta neopravňuje majitele ke vstupu do zoo při akcích, kde je změněné vstupné. Karta však může sloužit jako velmi výrazný slevový kupon. (informace na našem webu nebo na tel.: +420 387 002 211)

VÝHODA KARTY: neomezený počet návštěv a možnost využití na zajímavé akce 

ZPŮSOB DISTRIBUCE A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE KARET

osobně na pokladně Zoo Hluboká
osobně v kanceláři Zoo Hluboká (pouze po telefonické dohodě na +420 387 002 222)
poštou na základě zaplacení požadované částky (hodnota zoo karty + manipulační poplatek 50,- Kč) na bankovní účet číslo 38700387 / 5500 VS je vždy číslo Vašeho OP u firem IČO. Po doručení platby na účet zoo a doručení vyplněného formuláře na adresu zoo, Vám bude poštou doručena zoo karta. Při první návštěvě zoo bude na kartě doplněno číslo Vašeho OP a bude provedena kontrola majitele.

Formulář potřebný k zakoupení zoo karty můžete stáhnout NÍŽE.

V případě doručení karty poštou je nutné zaslat i tento vyplněný formulář (na poštovní adresu zoo nebo na email info@zoohluboka.cz) K ceně karty nezapomeňte přičíst manipulační poplatek 50,- Kč.

Kopírování a padělání zoo karet je zakázáno. Každá karta je označena číslem a je zapsaná v evidenci zoo pro případnou kontrolu. Poškozená, či jinak upravená karta není platná a na její vymáhání nevzniká žádný právní nárok.

Všechny karty se prodávají po vyplnění formuláře a podpisu majitele karty. Bez podpisu, kterým se zároveň potvrzuje, že byl majitel seznámen s všeobecnými podmínkami pro prodej zoo karet nelze zoo kartu prodat.

Majitelé karet, kteří mění občanský průkaz v době trvání platnosti karty, jsou povinni tuto skutečnost nahlásit na tel. čísle +420 387 002 211.

Výše uvedené kroky jsou prováděny k eliminaci padělání karet a jejího zneužití. Všechny údaje o majitelích slouží pouze Zoo Hluboká ke kontrole majitelů karet a nebudou použity k jiným úkonům a zneužity, ani poskytnuty třetím stranám. Informace o majitelích karet budou po vypršení platnosti zoo karty skartovány.

Zoo karty jsou platné jeden rok od data jejich prodeje.