AGAMA STEPNÍ Trapelus sanguinolentus

Biotop

pouště, křovinaté polopouště a suché písčité, hlinité nebo kamenité stepi

Výskyt

Střední Asie (od Kaspického moře na východ po severozápadní Čínu a na jih po Afghánistán)

Potrava

hmyz a další bezobratlí, příležitostně měkké části rostlin (květy, plody, dužnaté listy)

Galerie