AGAMA TURKESTÁNSKÁ Paralaudakia lehmanni

Biotop

hory (suché skalnaté či kamenité srázy a svahy hor až do výšky 3400 m n. m.)

Výskyt

Střední Asie - Tádžikistán, Afghánistán (je endemitem v pohoří Pamír)

Potrava

bezobratlí (především hmyz), části rostlin

Galerie