AGAMKA PÍSEČNÁ Phrynocephalus mystaceus

Agamka dorůstá velikosti 22-24 cm, z toho polovina připadá na ocas, a hmotnosti až 55 g.  Zbarvena je pískově s tmavým nepravidelným vzorem na hřbetě. Díky tomu splývá s písečným prostředím.

Aktivní je ve dne, vyhrabává si nory dlouhé až 1 m.

Při hrozícím nebezpečí se příčným chvěním těla zahrabává do písku.
Útočníka zastrašuje tím, že doširoka rozevře tlamu, roztáhne červeně zbarvenou kožní řasu v koutcích tlamy a spirálovitě stáčí ocas.

Biotop

pouště, písečné a hlinité stepi

Výskyt

Střední Asie - od Kaspického moře po západní Čínu

Potrava

bezobratlí - hmyz, pavouci

Galerie