BAŽANT OBECNÝ Phasianus colchicus

Délka těla je 53 - 89 cm, rozpětí křídel 70 – 90 cm a hmotnost 0,6 - 2 kg. Na rozsáhlém areálu se díky izolaci některých populací vytvořilo velké množství barevně velmi odlišných poddruhů, dodnes jich bylo popsáno přes třicet. Již ve starověku byli bažanti obecní dopraveni do Řecka a odtud i do Říma. K nám se dostali během 14. století a velice dobře se aklimatizovali. Do 19. století byli u nás chováni téměř výhradně v bažantnicích. Postupně se však z uniklých jedinců vytvořily volně žijící populace.

Žije v hejnech, v době rozmnožování mívá bažantí kohout kolem sebe vždy 5 až 10 slepic. Hnízdí na zemi v trávě, v obilí nebo v lese. Samice snáší 8 až 15 olivově zelených nebo nahnědlých vajíček, ze kterých se po 24 až 25 dnech líhnou mláďata. Ta ihned následují matku a ve stáří 3 týdnů s ní již hřadují ve stromech. Kohout se o hnízdící samici ani mláďata nestará. Dožívá se až 7 let.

Zajímavosti

jako lovný pták se u nás dokonale aklimatizoval

Biotop

okraje lesa, kulturní krajina bohatá na stromy a křoviny, okraje luk a polí

Výskyt

původně ve Střední a východní Asii; v Evropě uměle vysazován již ve starověku

Potrava

všežravec - zelené i suché části rostlin, semena, hmyz, červi i hraboši

Toto zvíře můžete adoptovat. Tomuto zvířeti můžete dělat patrona.

Galerie