KŘEPELKA POLNÍ Coturnix coturnix

Pták z řádu hrabavých o velikosti kosa, se zavalitou postavou a krátkým ocasem. Zbarvení těla je žlutohnědé, na spodině těla světlejší, s podélnými světlými proužky na hřbetě, křídlech a na bocích. Hlava je světle pruhovaná, samec má hrdlo tmavohnědé a pod ním bělavou příčnou pásku („obojek“), u samice je hrdlo světlé s naznačeným obojkem.

Křepelka se zdržuje v otevřeném prostoru. Žije však velmi skrytě na zemi ve vegetaci a jen zřídka ji lze zahlédnout. Na její přítomnost upozorní zejména všeobecně známý hlas samečka. Ten je lidově přepisován jako „pět peněz“.  

Početní stavy křepelek v přírodě značně kolísají. Nesvědčí jim hlavně změny související s intenzifikací zemědělství a jí vyvolané změny v krajině. Naopak nejpříhodnějším obdobím pro ni bylo období s úhorovým hospodařením, kdy 1/3 pozemků byla ponechána ladem, porostlá plevely, což křepelkám poskytovalo vhodné podmínky pro život.

V minulosti byla u nás lovnou zvěří. V současnosti je však chráněna a patří mezi silně ohrožené druhy naší přírody. Stále je ale povolen její odstřel ve Středomoří při jejich průtahu do Afriky.

 

Zajímavosti

Je naším jediným tažným hrabavým ptákem. Nejčastěji odlétá zimovat do Afriky jižně od Sahary.

Biotop

původně stepi a lesostepi, dnes pole a louky

Výskyt

Evropa, Asie, Afrika

Potrava

semena, listy a pupeny zelených rostlin, hmyz a jiní drobní živočichové

Galerie