KŘIVKA OBECNÁ Loxia curvirostra

Zpěvný pták z čeledi pěnkavovitých je velký zhruba jako vrabec, ale je robustnější. Má velkou hlavu, silný krk a silný zahnutý zobák s překříženými čelistmi. Samec je cihlově červený s černohnědými křídly, samice je méně nápadná, nejčastěji olivově žlutozelená až šedozelená.

Křivka obecná je typickým obyvatelem jehličnatých lesů. Akrobaticky se pohybuje ve vrcholcích stromů, kde vybírá semena ze šišek. Právě pro tento účel má speciálně zakřivený zobák. Jde o přelétavý a potulný druh, jehož výskyt úzce souvisí s úrodou semen jehličnatých stromů, hlavně smrku. Mimo dobu hnízdění se zdržuje v menších hejnech, která často hlasitě přeletují nad korunami stromů.

Je monogamní, často hnízdí ve volných skupinách. Hnízdo bývá vysoko na stromech většinou u kmene v samotném vrcholu. Je silnostěnné a dosti hluboké. Staví ho pouze samice. Snůšku tvoří 3-4 krémově zbarvená vejce, řídce posetá tmavými skvrnami a čárkami. Vylíhlá mláďata krmí oba rodiče, zřejmě až do doby než se potomkům překříží zobák.

V České republice jde o běžně se vyskytující druh, avšak s nepravidelným hnízděním.

 

Zajímavosti

Jediný náš pěvec, který hnízdí v zimních měsících. Podmínkou je dostatek energeticky bohaté potravy - semen jehličnanů.

Biotop

severské jehličnaté lesy a horské smrčiny

Výskyt

Evropa, Asie, Severní Amerika, severní Afrika

Potrava

hlavně smrková semena, ale i bobule, pupeny a hmyz

Galerie