PAPOUŠEK VLNKOVANÝ Melopsittacus undulatus

Je nejhojnějším papouškem Austrálie. Váží 26 – 29 g a měří 17 – 20 cm. Po vyhnízdění se sdružuje do statisícových hejn, která kočují za potravou, hlavně ale vodou. Dlouhotrvající sucha jsou pro ni katastrofální. V té době se v umělých i přirozených napajedlech utopí miliony andulek. Pijící ptáky zatlačí do vody stále přilétající nová a nová hejna. Stejně tak rychle jsou však andulky schopny se rozmnožit.

Už několik dní po příchodu dešťů začnou hromadně hnízdit a to stačí zopakovat třikrát. Samice snáší 4 až 6 bílých kulovitých vajec; mláďata se líhnou po 17 až 18 dnech, zcela opeřená a schopná letu jsou po 30 dnech. Mladí jsou schopni vlastní rodiny už ve stáří necelých tří měsíců. Na jihu hnízdí od srpna do ledna, na severu od června do září. Lidé jim v posledních letech nepřímo pomáhají budováním přehrad a zakládáním artéských studní pro napájení dobytka.

Zajímavosti

v přírodě se vyskytují andulky jen zelené, v zajetí se ale často chovají různé barevné mutace

 

Biotop

otevřená krajina - savany, suchý buš, řídké lesy, zemědělské oblasti, obvykle v blízkosti vodních zdrojů

Výskyt

Austrálie

Potrava

převážně semena travin

Toto zvíře můžete adoptovat. Tomuto zvířeti můžete dělat patrona.

Galerie