PARMA OBECNÁ Barbus barbus

Parma obecná je nedravá sladkovodní ryba z čeledi kaprovitých. Svojí anatomií je uzpůsobena k životu v tekoucích vodách, zejména u dna. Dorůstá obvykle do délky 50 cm a hmotnosti 1 - 2 kg. Největší exempláře však mohou měřit až 100 cm a vážit i 10 kg.

Před výtěrem se parmy shlukují do hejn a migrují proti proudu do mělkých kamenitých úseků. Samci dospívají již ve věku 2 – 3 roky, samice až ve 4 – 5 letech. K výtěru dochází obvykle během května až června, když teplota vody dosáhne 18°C. Jikry bývají poměrně velké, udává se 20 000 až 80 000 na 1 kg hmotnosti samice. Po nakladení nejsou nijak ukrývány a volně zapadávají mezi kameny na dně. Líhnou se asi 8 dnů po nakladení. Mladé parmičky mají zpočátku skvrnité zbarvení, kterým do jisté míry připomínají hrouzka, ale od druhého roku života skvrny postupně mizí a rybka začíná zbarvením připomínat dospělé jedince.

Zajímavosti

lze ji najít v podstatě na celém území České republiky, ačkoliv v některých oblastech je vzácná a celoročně hájená

 

Biotop

střední pásma řek (tzv. parmové pásmo), a to úseky s tvrdým kamenitým dnem

Výskyt

západní a střední Evropa, největším tokem s výskytem parmy obecné je pravděpodobně Dunaj

Potrava

všežravec - larvy vodního hmyzu, měkkýši, korýši i drobné ryby, vzácněji i rostlinná potrava

Toto zvíře můžete adoptovat. Tomuto zvířeti můžete dělat patrona.

Galerie