PELUSIE HNĚDÁ Pelusios castaneus

Pelusie jsou početnou skupinou přinejmenším šestnácti druhů afrických pelomedusovitých želv. Patří mezi tzv. skrytohlavé želvy, které nedokáží zatáhnout krk do krunýře, a proto ohnou hlavu na stranu a skryjí pod krunýř. Délka těla pelusie hnědé je do 25 cm. Aktivnější je v podvečer a při rozednívání.

U této želvy pozorujeme v přírodě letní spánek, kdy je období sucha schopna překonat zahrabaná v bahně na dně vyschlých nádrží. Jen tato schopnost jim umožňuje přežívání na mnoha místech jejich areálu rozšíření. V období rozmnožování samice vyhrabe hnízdo, do kterého klade 6 - 18 oválných vajec, pak snůšku zahrabe. Mláďata o velikosti 3-4 cm se líhnou po 60-80 dnech.

Zajímavosti

další názvy - tereka hnědá, pelusie seychellská, pelusie západoafrická

 

Biotop

bažiny, mokřiny, jezera, řeky a říčky

Výskyt

Afrika od Guineje a Senegalu přes pobřežní oblasti Guinejského zálivu až po sz. Angolu

Potrava

červi, plži, hmyz, krabi, ryby a žáby, i různé rostliny

Toto zvíře můžete adoptovat. Tomuto zvířeti můžete dělat patrona.

Galerie