PISÍK OBECNÝ Actitis hypoleucos

Délka těla je 18 – 21 cm, rozpětí křídel 32 – 35 cm a hmotnost 45 – 80 g. Pisík obecný běhá rychle a při každém zastavení pokyvuje tělem. Pokud jej vyplašíme, odlétá nízko nad vodou, přičemž křídly mává jen od vodorovné polohy dolů. Hlavní zimoviště má v Africe, Přední a jižní Asii, Indonésii a Austrálii. Hnízdí jednotlivě u řek a potoků s kamenitými a písčitými břehy, kde se tvoří náplavy a ostrůvky. Vzácně zahnízdí i u stojatých vod, hlavně písníků (zatopená pískovna), štěrkovišť a údolních nádrží.

Hnízdo je umístěno na zemi, ukryto v nízkém porostu. Od května snáší obvykle 4 vejce, sedí oba rodiče 20 - 23 dní. Několik hodin po vylíhnutí jsou mláďata odvedena z hnízda. Asi po 20 dnech poletují, v jednom měsíci jsou samostatná a rodinky se rozpadají. Nejvyšší zjištěný věk je téměř 11 let.

Zajímavosti

v ČR patří mezi nehojně hnízdící (400 – 800 párů) i protahující druhy ptáků

 

Biotop

okraje vod – především řek a potoků, které jsou pokryty kameny a oblázky

Výskyt

Evropa a Asie kromě nejzazšího severu

Potrava

hmyz a jeho larvy, měkkýši, červi, korýši a malí obojživelníci, úlomky vodních rostlin

Galerie