PLCH VELKÝ Glis glis

Jde o největší druh plcha. Délka těla je 12 – 18 cm, délka ocasu 12 – 15 cm a hmotnost 80 – 155 g. K zimnímu spánku zalézá do skalních štěrbin. V místech, kde podobnou možnost nemá, hledá náhradu v budovách, opuštěných srubech a chalupách. Jinak hnízdí i v dutinách stromů nebo si staví neupravená kulovitá hnízda z trávy, mechu a listí ve větvích.

Pohybuje se v okruhu jednoho kilometru od hlavního úkrytu. Před zimou se živí bukvicemi, žaludy a ořechy. Po nich náramně ztloustne, aby přežil více než půlroční spánek. Upadá do něho obvykle v říjnu a notně vyhublý se probouzí na přelomu května a června. Po probuzení nastává období rozmnožování. Březost trvá 30 - 32 dní, samice mívá 1 – 9 (nejčastěji 4 – 6) mláďat. Ta váží necelé 2 g, jsou lysá a slepá, prohlédnou po 3 týdnech a sají 1,5 měsíce. Obvyklý věk v přírodě se pohybuje kolem 3 let.

Momentálně jsou umístěni v zázemí zoo.

Zajímavosti

staří Římané měli pečené maso plchů za pochoutku a chovali je v tzv. gliráriích, než dostatečně ztloustli

 

Biotop

bukové a smíšené lesy, skalnatá či krasová území s křovinatými stráněmi, městské parky

Výskyt

Evropa (kromě většiny Pyrenejského poloostrova a Skandinávie) až severní Írán

Potrava

pupeny, výhonky, drobní živočichové, sladké plody, bukvice, žaludy a ořechy

Galerie