RYS OSTROVID Lynx lynx

Rys ostrovid je největší evropskou kočkovitou šelmou. Jeho hmotnost je závislá na místě výskytu a může dosáhnout až 40 kg. Délka těla se pohybuje mezi 80 až 130 cm. Rys ostrovid na celém obrovském areálu svého výskytu vytváří celou řadu poddruhů. Všechny druhy rysů jsou mezi ostatními kočkovitými šelmami nápadní svými štětičkami na uších a krátkým ocasem.

Aktivní je především za soumraku a v noci, přes den obvykle odpočívá. Velmi rád se sluní. Prozradí se hlavně v zimě otisky svých kulatých tlap. Jeho stopa se podobá stopě kočky, je však mnohonásobně větší. Rys má velmi dobrý zrak, jeho velké oči se dívají zřetelně kupředu a umožňují mu prostorově ostré vidění na velkou vzdálenost. Při lovu je ale nejdůležitějším smyslem jeho výjimečně dobře vyvinutý sluch. Hlavní technikou lovu rysa je trpělivé číhání a pomalé tiché plížení ke kořisti, které se potom zmocňuje několika rychlými, až několikametrovými skoky. Při běhu dokáže velmi rychle změnit směr a svou oběť poráží vahou těla. Často však bývá útok neúspěšný. Kořist usmrcuje kousnutím a rozdrcením krčních obratlů.

Páření probíhá u rysů od konce ledna do začátku dubna. Po 65 až 75 dnech březosti, v květnu až červnu, rodí samice v úkrytu dutého stromu, pod vývratem nebo i ve skalní rozsedlině nejčastěji 2, ale někdy až 4 mláďata. Koťata se rodí slepá a jsou na matce naprosto závislá. Rysice je vodí asi jeden rok, ale pohlavně dospělá jsou teprve po 20 - 30 měsících.

Zajímavosti

V Čechách byl poslední původní rys uloven na Táborsku již v roce 1835, na Moravu se občas zatoulají migrující jedinci ze Slovenska, kde se rysi dosud zdržují téměř ve všech horách.

 

Biotop

hluboké málo rušené lesů všech typů v nadmořských výškách 800 - 1200 m, dává přednost oblastem s hustým podrostem a skalisky poskytující úkryt

Výskyt

zalesněné oblasti Euroasie od Pyrenejí po východní Sibiř, Koreu a střední a západní Asii, na většině území Evropy byl vlivem odlesňování a pronásledováním vyhuben

Potrava

všichni dostupní živočichové od drobných hlodavců přes ptáky až po kopytníky velikost srnce, důležitou složkou potravy jsou zajíci

Toto zvíře můžete adoptovat. Tomuto zvířeti můžete dělat patrona.

Galerie