Hýl sibiřský Carpodacus sibiricus

Hýl sibiřský je středně velký pták velikosti kanára. Svou stavbou těla, delším ocasem, ale i chováním a způsobem života připomíná našeho mlynaříka. Patří mezi pěnkavovité ptáky vyznačující se silným zobákem. Samečci jsou světle červení, na hlavě a týlu mají stříbrný přeliv, křídla mají bělavá, ocasní pera tmavá, krajní pera bílá. Samičky jsou světle šedé, některé mají světle červenou barvu. Mláďata jsou po vylétnutí z hnízda barevně podobná samičkám, nikdy však nemají světle červený nádech. Při prvním přepeření nastává barevné rozlišení mladých samečků od samiček.

Nejčastěji bývá viděn na borovicích, břízách, olších, ale také na vrbách, topolech a trnitých keřích. Potravu hledá na zemi, nebo na vegetaci. Hnízdí v hustém křoví, kde si samička staví hnízdo, které je dost hluboké, spředené z větviček a různých travin a většinou vystlané mechem. Snůška obsahuje 3-6 modrošedých vajíček. Na péči o potomstvo se podílí oba rodiče. 

 

Zajímavosti

další název hýl dlouhoocasý

Biotop

husté křoviny, rákosiny, mokré louky a pastviny, lesy s hustým podrostem

Výskyt

jižní Sibiř, Mongolsko, sv. Čína, Sachalin, s. Japonsko, jižní Kurilské ostrovy

Potrava

semena, bobule, pupeny rostlin a keřů, malé druhy hmyzu a jejich larvy