MRAVENEC TOULAVÝ Camponotus vagus

Biotop

světlé a suché listnaté či borové lesy, jejich okraje i otevřená stanoviště v jejich dosahu, proniká i do prostředí pozměněného lidmi

Výskyt

Evropa kromě sev. části, severozápadní Afrika, Malá Asie, sev. Kazachstán

Potrava

hmyz, nektar z rostlin, sladké ovoce a medovice mšic