Ochrana přírody

Divoká zvířata jsou v ohrožení. A my hrajeme důležitou roli v jejich ochraně.

Vědci zjistili, že třetina veškerých živočišných a rostlinných druhů na planetě Zemi čelí vysokému riziku vyhynutí ještě během tohoto století. Vyhynutí - to znamená vymizení z naší planety - navždy! Proto o ně musíme pečovat.

Posláním zoologických zahrad je v souladu s právem Evropských společenství přispět k zachování biologické rozmanitosti volně žijících živočichů jejich chovem v lidské péči, se zvláštním zřetelem na záchranu ohrožených druhů. S tím je spojena i výchova veřejnosti k ochraně přírody.

Naše zoo je členem řady odborných mezinárodních sdružení: Unie českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO), Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), Euroasijské regionální asociace zoologických zahrad a akvárií (EARAZA), Světové asociace zoologických zahrad a akvárií (WAZA), Mezinárodní asociace zoopedagogů (IZE), a také spolupracuje v Mezinárodním systému registrace živočišných druhů (ISIS).

My všichni spojujeme své síly, abychom zlepšili svou práci v ochraně přírody, abychom společně koordinovali chovné a záchranné programy, a také abychom udrželi vysoko standardy naší práce.

Vrcholem této práce jsou aktivity směřující k navracení některých živočišných druhů do přírody a posilování ohrožených volně žijících populací.

Pomocí odkazů v této sekci se dozvíte více, co konkrétního pro ochranu přírody děláme my.

 

Zoo Hluboká je členem EAZY (Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií). Co je EAZA?