PAPOUŠEK ČERVENOKŘÍDLÝ Aprosmictus erythropterus

Papoušek červenokřídlý se pozná podle nádherné zelené barvy. Samec je pestřeji zbarven a má výraznější kresbu. Hlava u samečka je intenzivně zelená a jeho křídla jsou sytěji červená než u samiček. Vrchní krovky ocasní a celá spodní část jsou světle žlutozelené, lopatky a horní část zad jsou černé a na krovkách ramenních přechází do tmavě zelené. Samičky nemají tak pestré zbarvení. Mladí ptáci se spíše podobají matce. Délka těla je 30 – 32 cm, hmotnost je 150 g.

Žije v párech nebo malých skupinách, po skončení hnízdění často i v malých hejnech o 15 až 20 jedincích. Papoušek červenokřídlý je při volbě partnera většinou velice vybíravý. Samečkové jsou schopni hnízdění ve věku dvou až tří let a samičky mohou hnízdit již ve věku jednoho roku. Hnízdí v dutinách ohromných blahovičníků. Samice snáší 3 až 5 vajec, na nichž sedí po dobu 19 až 22 dnů. Mláďata opouští hnízdo zhruba po 6 týdnech.

Zajímavosti

hnízdní dutina v kmeni stromu může být značně hluboká, i několik metrů

 

Biotop

blahovičníkové lesy a porosty podél vodních toků, suché akáciové křoviny a další lesní porosty

Výskyt

severní a severovýchodní Austrálie, jižní Nová Guinea

Potrava

ovoce, bobule, polozralá semena trávy, keřů a stromů

Toto zvíře můžete adoptovat. Tomuto zvířeti můžete dělat patrona.

Galerie