skalára Pterophyllum scalare

Patří k populárním akvarijním rybám. Diskovitým tělem je dobře přizpůsobená k pohybu mezi vysokými vodními rostlinami a spadanými větveni. Délka těla je 12 cm, výška těla je až 25 cm. Její stříbřité, černě pruhované tělo a ploutve lze považovat ve vodách se střídáním ostrého světla a stínu za ochranné zbarvení.

Snadnost jejího chovu i odchovu vedla k vyšlechtění různých barevných a tvarových forem, některých dokonce s prodlouženými a závojovými ploutvemi. Dospělým samcům skalár se vytváří na čele tukový hrbolek. Dalším rozlišovacím znakem obou pohlaví je tvar kladélek, které mají samci zašpičatělé, kdežto u samic jsou silnější a zakulacené. Skaláry vytvářejí většinou trvalé páry. Jikry kladou na listy širokých rostlin, popřípadě i na objemnější kameny. Počet jiker dosahuje až 1000 ks. Chovný pár je velmi starostlivý. Jikry přísně chrání a ovívá je prsními ploutvemi.

Zajímavosti

je velice náchylná na leknutí, které může dospět dokonce i k úhynu

 

Biotop

řeky

Výskyt

Jižní Amerika – střední tok Amazonky

Potrava

všežravec – preferuje živočišnou a živou potravu

Toto zvíře můžete adoptovat. Tomuto zvířeti můžete dělat patrona.

Galerie