Sklípkan parahybský Lasiodora parahybana

Patří mezi mohutné a statné sklípkany. Je považován za třetí největší druh. Délka těla samců se pohybuje mezi 5-8 cm, samice jsou větší zhruba 7-10 cm. Rozpětí nohou mohou mít kolem 20-25 cm. Hmotnost samců bývá 40-60 g, samice až 100 g.

Jde o zemního sklípkana obývajícího spíše sušší lesní, lesostepní a křovinaté oblasti, kde si v podrostu vyhrabává až 25 cm hluboké nory. Při vyrušení se brání vyčesáváním žahavých chloupků a útěkem, ke kousnutí se většinou neuchyluje, spíše se spokojuje se zastrašením protivníka obranným postojem a tlučením nohama o zem. V přírodě jde o zdatného lovce, který se nebojí a dokáže ulovit i křovináře (jednoho z nejnebezpečnějších jedovatých hadů Jižní Ameriky).

K páření dochází po období dešťů. Po 2 až 3 měsících samice vytváří kokon, do kterého naklade 400-600 (někdy i přes 1000) vajíček a kokon pečlivě hlídá. Vylíhlé nymfy zůstávají asi dva měsíce v kokonu, teprve pak se poprvé svlékají a opouští kokon.

Zajímavosti

Český a vědecký název je odvozen z jeho typové lokality Parahyba do Norte.   

Biotop

prostory mezi kořeny trouchnivějících dřevin, pod kmeny stromů

Výskyt

Brazílie

Potrava

hmyz, obratlovci vhodné velikosti

Galerie