GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.      Pořadatel Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou, příspěvková organizace Jihočeského kraje, Ohrada 417, Hluboká nad Vltavou 373 41 je správcem osobních údajů poskytnutých soutěžícími a tyto osobní údaje zpracovává v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo dále také jen „GDPR“).

2.      Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely komunikace se soutěžícími, zveřejňování soutěžních příspěvků na webu a sociálních sítích, realizace výstavy fotografií a předání výhry v případě, že se soutěžící stane výhercem. Oprávněný zájem správce spočívá v nezbytnosti identifikace soutěžícího a komunikaci se soutěžícími zejména v případě výhry.

3.      Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou umožňuje subjektům údajů kdykoliv v průběhu zpracování uplatnit následující práva, které jim přiznává GDPR a související právní předpisy:

a)      získat od pořadatele potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány,

b)      požadovat po pořadateli informace o zpracování jeho osobních údajů,

c)      vyžádat si přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat, opravit nebo omezit jejich zpracování,

d)      vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

e)      požádat pořadatele o vymazání osobních údajů,

4.      v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se kdykoliv na pořadatele na mailovou adresu education@zoohluboka.cz a s případnou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.