Staňte se adoptivním rodičem zvířete v Zoo

Adoptivním rodičem jednoho konkrétního zvířete vybraného druhu se může stát každý, kdo uhradí celou adopční částku stanovenou zoologickým oddělením. Tato částka zahrnuje část nákladů na chov zvířete v průběhu jednoho roku. Adoptivní rodičovství je uzavřeno vždy na dobu jednoho roku s možností prodloužení.

Adopce jsou pouze symbolické a zaplacením příspěvku nevzniká sponzorovi vůči zvířeti jakýkoli nárok; se zvířetem se nelze setkat, fotografovat nebo jej jakkoli vyjímat z expozic.

 

Pokud chcete zvíře adoptovat, vyplňte formulář uvedený níže (nebo přihlášku v tištěné verzi na pokladně zoo).

Po odeslání vyplněného formuláře, prosíme, uhraďte danou částku na náš účet: 387 00 387/5500; Variabilní symbol: 91421

 

Vyřízení celé adopce trvá přibližně měsíc. Pokud jej potřebujete vyřídit v kratším čase, napište tuto informaci do poznámky nebo na e-mail: info@zoohluboka.cz.

Adopci zvířete jako vánoční dárek můžeme doručit jen u přihlášek podaných do 10.12.

 

Číslo účtu: 387 00 387 / 5500

Variabilní symbol: 91421

 

Chcete mít cedulku u výběhu zvířete?

Tuto cedulku Vám u výběhu zvířete umístíme v případě, že přispějete na zvíře v minimální částce 5.000,- Kč. Pokud o cedulku máte zájem a Vámi vybrané zvíře má adopční částku stanovenou nižší, můžete například adoptovat dvě nebo tři zvířata vybraného druhu. Na cedulce běžně uvádíme jméno a bydliště (pouze město), název a sídlo firmy, případně logo firmy (text na cedulce i ve výroční zprávě je OMEZEN maximálně na 40 znaků; město dárce se do omezení nezapočítává).

 

Co darem získáte? 

Každý obdrží certifikát. V závislosti na výši darované částky získá adoptivní rodič drobnosti z aktuální nabídky propagačních předmětů, případně volné vstupenky do zoo. Vaše jméno bude umístěno na webu zoologické zahrady a ve výroční zprávě. 
A snad také dobrý pocit, že jste přispěli na chov zvířat v naší zoo. 

Vždy vyplňte přihlášku k adopci/patronství níže nebo v tištěné verzi na pokladně zoo. Platby zaslané bez přihlášky jsou automaticky řazené jako anonym.

 

Co když chci adopci někomu věnovat? 

Pokud chcete aby se adopce stala darem, stačí do formuláře (kolonka Adopci bych rád/a věnoval/a) vepsat jméno a adresu, případně e-mail obdarovaného. Adresa obdarovaného se uvádí pro potřeby vystavení certifikátu. Certifikát samotný pak posíláme OBJEDNATELI daru, který jej pak může předat sám.

 

Pokud víte, jaké zvíře chcete adoptovat, vyplňte formulář. Pokud nevíte, můžete si zobrazit seznam zvířat v naší zoo.

 

Adoptujte zvíře