Psi do zoo nemohou, kromě psů vodících

A proč je tomu tak?

Naše zoo má poměrně malou rozlohu (necelé 3 hektary) a na tuto rozlohu velkou návštěvnost (vůbec nejvyšší ze všech českých zoo v poměru počet návštěvníků na ha plochy, do které se započítává i plocha výběhů a voliér). V sezoně k nám v průběhu dne přijde průměrně 2 až 3 tisíce lidí. Představíte-li si do toho ještě i psy, navíc spojené se svým pánem často dlouhým vodítkem, jistě pochopíte, jaké problémy by to ostatním návštěvníkům přinášelo.

Vzhledem k množství voliér s ptáky (přibližně 80 % chovaných druhů u nás jsou ptáci), které jsou v přímém dosahu návštěvníků, existuje také riziko oboustranných stresů, případně zranění našich zvířat při úleku. V současné době nově koncipované průchozí voliéry, přes které přímo vedou prohlídkové trasy, umožňují našim návštěvníkům přímý kontakt se zvířaty resp. především ptáky. Přitom často není možné voliéru obejít jinou cestou. V případě návštěvy psa opravdu hrozí zranění zvířat vlivem nepřiměřené reakce jedné ze stran. Víme, že to lze řešit ponecháním psa před voliérou tak, jak je tomu v některých jiných zoo, ale na to opravdu nemáme dostatečný prostor.

Navíc, velká část našich návštěvníků jsou děti a to především děti předškolního a nižšího školního věku, které se, vzhledem ke své výšce, pohybují ve stejném prostoru jako průměrný pes. Mezi našimi návštěvníky je jistě dost takových, kteří se psů bojí a nechtějí se pohybovat v jejich blízkosti. Strach z ostatních zvířat mohou určitě prožívat i psi, zejména menší plemena, jakkoli si jejich pán návštěvu zoo užívá.

V neposlední řadě jsou pro nás důvodem zamezení vstupu psů do zoo i důvody veterinární. I když jsou zvířata v zoo (a zajisté i psi chovaní zodpovědnými chovateli) pod neustálou veterinární kontrolou, nemůže být tato kontrola natolik soustavná, aby nemohlo oboustranně dojít k přenosu chorob či parazitů. Někteří majitelé psů také nechtějí respektovat pravidla, jakkoli omezující jejich psa. Chápeme, že se to nemusí týkat právě vás, víme, že mezi majiteli psů je mnoho zodpovědných, ale poraďte nám, jak má pokladní rozpoznat, koho může do zoo se psem vpustit a koho ne.

I u nás (v České republice) jsou zoologické zahrady, které návštěvu se psem umožňují, všimněte si ale, že se jedná především o velké zoo jako je Brno, Chomutov, Dvůr Králové, Olomouc, Praha nebo Ústí nad Labem, které mají podmínky alespoň v něčem odlišné. Naopak malé zoo spíše psy do areálu nepouští (kromě nás také Děčín, Hodonín, Jihlava a Liberec).

 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

 

Zobrazit návštěvní řád