Permanentní vstupenky - zoo karty

ZPŮSOB DISTRIBUCE A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE KARET

Karty lze zakoupit od 18. 5. 2020 pouze elektronicky vyplněním formuláře (níže). Po jeho vyplnění zašlete požadovanou částku na bankovní účet číslo 38700387 / 5500. 

VS je vždy číslo Vašeho OP a u firem IČO.

Po doručení platby na účet zoo bude karta připravena na pokladně zoo k vyzvednutí nebo zaslána poštou dle Vaší volby. Při zaslání poštou nezapomeňte přičíst k platbě manipulační poplatek 50,-Kč. 

Kopírování a padělání zoo karet je zakázáno. Každá karta je označena číslem a je zapsaná v evidenci zoo pro případnou kontrolu. Poškozená, či jinak upravená karta není platná a na její vymáhání nevzniká žádný právní nárok.

Majitelé karet, kteří mění občanský průkaz v době trvání platnosti karty, jsou povinni tuto skutečnost nahlásit na tel. čísle +420 724 846 142 .

Výše uvedené kroky jsou prováděny k eliminaci padělání karet a jejího zneužití. Všechny údaje o majitelích slouží pouze Zoo Hluboká ke kontrole majitelů karet a nebudou použity k jiným úkonům a zneužity, ani poskytnuty třetím stranám. Informace o majitelích karet budou po vypršení platnosti zoo karty skartovány.

Zoo karty jsou platné jeden rok od data jejich prodeje.

VŠEM DRŽITELŮM PERMANENTNÍCH VSTUPENEK (ZOOKARET) ZAKOUPENÝCH DO DNE 13. 3. 2020 SE AUTOMATICKY PRODLUŽUJE JEJICH PLATNOST O 2 MĚSÍCE. TO SAMÉ PLATÍ I PRO PARKOVACÍ KARTY. 

 

TYPY ZOOKARET: 

Zookarta firemní-rodinná

Zookarta dospělý od 15 let

Zookarta 1 dospělý + 1 dítě

Zookarta rodinná 2+2

Zookarta rodinná 2+3

 

Objednávka permanentní vstupenky - Zookarty