PROJEKT KREATIVNÍ UČENÍ

Tento projekt č. 0213000130 je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK ČR

 

 

Náš svět – fauna a flóra kolem nás (poznáváme zvířata v jejich životním prostředí)

Stručná charakteristika projektu

Vícedenní program je určen dětem s mentálním, fyzickým nebo kombinovaným postižením, které pod vedením výtvarníka, lektorů zoo a speciálních pedagogů poznávají jednotlivé druhy a život zvířat v zoo prostřednictvím přímého zážitku při setkání s nimi. Své prožitky ztvární pomocí jednoduchých výtvarných technik přímo v terénu v areálu zoo.  V průběhu workshopů je úkolem pedagogů nalézt nové přístupy aktivního zapojení dětí při využití možností metod kreativního vzdělávání.

Následně děti pod vedením výtvarníka realizují své pocity a nabyté zkušenosti kreativním způsobem s využitím různých výtvarných technik v jim dobře známém prostředí školy. Součástí projektu je také příprava metodiky pro využití jednotlivých výtvarných okruhů a následné proškolení a mentoring zúčastněných pedagogů z partnerské organizace. Učitelé pak aplikují získané dovednosti při výuce různých školních předmětů.

Výsledky své práce představí děti na závěr projektu na výstavě ve výstavních prostorech zoo. Vytvořené metodiky budou sloužit i dalším speciálním pedagogům při jejich práci s hendikepovanými dětmi a předpokládáme, že připravené metodiky budou využitelné i pro učitele prvního stupně základních škol.

Celý projekt včetně metodiky kreativního vzdělávání prostřednictvím výtvarného projevu dětí s mentálním, fyzickým nebo kombinovaným postižením bude představen na semináři pro učitele a další pracovníky s dětmi a mládeží „Podíl zoologických zahrad při environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě“, který se bude konat dne 4. dubna 2023 v Zoo Hluboká.

 

Výzva č. 3/2022 – Podpora projektů kreativního učení (0213) v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Status umělce a umělkyně komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru.

Tematický okruh 2. Projekty kreativního učení realizované v kulturních institucích (Lektorské a edukační programy, tvůrčí dílny, kurzy, workshopy pro děti a dospívající).

 

Harmonogram projektu

1 etapa: září – prosinec 2022

2. etapa: březen – červen 2023

(zopakuje se 2x pro jiné skupiny dětí)

 

Partner projektu

ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.

 

Místo realizace projektu

Hluboká nad Vltavou – České Budějovice – Jihočeský kraj

 

Výstup projektu