ZOO NOVINY

Zoo noviny výcházely od roku 2007 pravidelně 5x ročně. Byly součástí Robinsona "novin pro děti každého věku", které jsou zdarma distribuovány do všech školských a jiných dětských zařízení Jihočeského kraje. Zoonoviny tvořily jednu stranu, která byla věnována novinkám Zoo Hluboká, pořádaným akcím, soutěžím pro děti, informacím o ohrožených druzích živočichů a ochranářských kampaních. 

Na jaře 2021 jsme zvolili novou formu a společnými silami vytvořili e-magazín Zoo noviny, který vychází čtvrtletně. 

 

Číst Zoo noviny