Adopce a patronství zvířat

Každým dnem zmizí nenávratně z přírody jeden druh zvířete. Proto vyžadují naší i vaší podporu. Zoologické zahrady patří mezi ty organizace, které se svou činností snaží o vytvoření ztracené rovnováhy mezi člověkem a přírodou. Plníme významnou úlohu při záchraně ohrožených druhů. Můžete nám s tím pomoct i vy.

Přispět na chov zvířete může každý. Firma, rodina, školní či sportovní kolektiv, parta přátel, jednotlivec nebo můžete adopci či patronství věnovat někomu jako dárek. Stát se můžete adoptivním rodičem konkrétního zvířete, patronem druhu nebo jen přispět na provoz zoologické zahrady.

Adoptujte zvíře v naší zoo

Vyberte si, které zvíře chcete adoptovat a udělějte radost nejen sobě.

Získáte certifikát a vstupenky do zoo, ale také cedulku u výběhu vašeho chráněnce.

Adoptovat zvíře

Staňte se patronem celého druhu

Darujte libovolný příspěvek ve prospěch péče o určitý druh zvířat.

Od příspěvku 5.000 Kč navíc získáte cedulku u výběhu zvířat.

Stát se patronem

 

Co získá adoptivní rodič nebo patron?

  • Certifikát o patronství nebo adopci

  • V závislosti na výši daru dárek s motivem zoologické zahrady nebo volnou vstupenku

  • Adoptivní rodič nebo patron, v případě daru obdarovaný, bude uveden v přehledu dárců ve výroční zprávě*

  • V případě příspěvku 5000,- Kč (a více) je rodiči či patronovi vystavena cedulka se jménem nebo názvem, případně logem, firmy a vysvěšena u výběhu sponzorovaného zvířete***

 

* Pokud si nepřejete uvedení Vašeho jména, nezapomeňte toto přání potvdit označením NE v objednacím formuláři – Váš dar bude veden jako anonymní; při neoznačení budete automaticky vedeni jako veřejní dárci. V případě, že chcete, aby bylo Vaše jménou uvedeno, nezapomeňte ve formuláři označit ANO.

*** Text na cedulce i ve výroční zprávě je OMEZEN maximálně na 40 znaků; název města se do omezeného počtu znaku nepočítá.

 

Jak patronství nebo adopce funguje?

  • Adoptivním rodičem/patronem se stáváte na 12 měsíců, které se počítají ode dne připsání potřebné sumy na náš účet

  • Pokud již adoptivním rodičem nebo patronem jste a chcete přispívat dále, je nutné na každé nové období zaslat řádně vyplněnou přihlášku

  • Adopci/patronství zvířete jako vánoční dárek můžeme doručit jen u přihlášek podaných do 10.12. daného roku

  • Adopce/patronství jsou pouze symbolické a zaplacením příspěvku nevzniká sponzorovi vůči zvířeti jakýkoli nárok; se zvířetem se nelze setkat, fotografovat nebo jej jakkoli vyjímat z expozic

  • Dar je odpočitatelná položka z daňového základu

  • Je třeba mít na paměti, že zvíře se může během roku přestěhovat do zázemí nebo jiné expozice, uhynout nebo se přesunout do jiné zoo; v takovém případě je adopce převedena na nejbližší podobné zvíře

 

Staňte se patronem zvířete

Adoptujte zvíře v Zoo

 

Vždy před odesláním peněz vyplňte přihlášku, prosíme, neposílejte peníze "jen tak". Nemáme to pak jak zaúčtovat a spojit.

Číslo účtu u Raiffeissenbank a.s.: 387 00 387 / 5500; Variabilní symbol: 91421

Kontakt:

info@zoohluboka.cz

+420 387 002 211

 

Všech darů si velice vážíme a děkujeme za ně, protože vyjadřují i to, že nejste lhostejní k otázkám ochrany přírody. Děkujeme.

- tým Zoo Hluboká