Návštěvní řád

Zakoupením vstupenky vyjadřujete svůj souhlas s návštěvním řádem, a proto jste povinni se jím řídit.

1. Vstup do zoo je povolen pouze s platnou vstupenkou.

2. Za bezpečnost dětí odpovídá jejich doprovod. Děti do 10ti let smějí navštívit zoo pouze v doprovodu osoby starší 15ti let.

3. V průběhu návštěvy se v zájmu vlastní bezpečnosti pohybujte pouze v prostorách pro návštěvníky.

4. Nenahýbejte se přes zábradlí, betonové květinové zábrany a nestavte na ně děti. Nesahejte do výběhů a dbejte bezpečné vzdálenosti.

5. Zvířata v zoo mají odbornou péči. Nekrmte je, nerušte je a nedrážděte. Zvířata mají svůj denní režim. Nenuťte je k aktivitě drážděním. Pokud chcete tato zvířata spatřit aktivní, navštivte naší zoo v různých denních dobách.

6. Je přísně zakázáno trhat rostliny, ničit vzrostlou zeleň a vstupovat do prostoru záhonů.

7. Psi, s výjimkou slepeckých, kočky ani žádná jiná zvířat nemají do zoo přístup. Proto je k nám nevoďte.

8. V areálu zoo je zakázána jízda na kole, kolečkových bruslích, skateboardech a dalších dopravních prostředcích. Do areálu není dovolen vstup s koly, použijte kolo stavu před vchodem do zoo.

9. Není dovoleno provozovat reprodukovanou hudbu, hlasitě křičet apod.

10. Je zakázáno nosit do zoo krmivo pro zvířata, balonky a další věci ohrožující zdraví zvířat.

11. V zoo se chováme ohleduplně nejen ke zvířatům, ale také k ostatním návštěvníkům.

12. Vaše přání a připomínky sdělte v kanceláři ředitelství zoo. Zde také ohlašujte ztráty a nálezy a vyhledejte první pomoc.

13. Při hrubém porušení návštěvního řádu může pracovník zoo přivolat policii, která návštěvníka vykáže z areálu. Dbejte, prosím, upozornění zaměstnanců zoo.

14. Zoo neodpovídá za škody či újmy na zdraví návštěvníků vzniklé nedodržováním tohoto řádu.

 

Zobrazit seznam zvířat