Zookarta firemní-rodinná přenosná

Pro firmy a organizace, které ji mohou poskytnout svým partnerům, přátelům a zaměstnancům.

Obsahuje 10 vstupů pro rodinu s dětmi (2 dospělí + 2 děti do 15 let).

Při jedné návštěvě je možné označit více políček za každou rodinu.

Platnost karty je 1 rok od data prodeje. Karta musí být označena názvem firmy, které karta patří. Bez označení je karta neplatná. 

Cena: 2.800 Kč

Objednávka permanentní vstupenky - Zookarty