Kdy volat do stanice

Volejte v případě, že:

  • naleznete zraněné volně žijící zvíře
  • naleznete opuštěné mládě, které prokazatelně přišlo o rodiče
  • zpět na článek zpět na článek o záchranné stanici

Jak postupovat v případě nálezu zraněného nebo nemocného, volně žijícího zvířete?

V případě nálezu zraněného nebo nemocného zvířete volně žijícího v naší přírodě, kontaktujte pracovníky záchranné stanice tel. čísle:
+420 602 112 143

VOLEJTE PROSÍM POUZE DO 18 HODIN.
POKUD SE NEMŮŽETE DOVOLAT, NAPIŠTE SMS.

Konzultujte s nimi možnost jeho odchycení a dopravu k ošetření. Menší zvířata se můžete pokusit odchytit sami. Pozor, i menší zvířata vás mohou kousnout nebo poškrábat. Agresivní a větší zvířata ponechte na místě a informujte pracovníka stanice přesně o místě nálezu nebo vyčkejte jeho příjezdu.

Při odchytu používejte ochranné pomůcky.

Dodržujte hygienu, nemocné zvíře izolujte od vlastních zvířat a dětí, po kontaktu se zvířetem si vždy umyjte ruce.

Mláďata savců se nesnažte nakrmit kravským mlékem, zhoršujete tím jejich stav!

Nešetrným nebo zbytečným zásahem můžete zvířatům velmi ublížit.

Neponechávejte si zvířata doma, porušujete tím zákony.

Prosíme, s nalezenými domácími kočkami a psy se na záchrannou stanici neobracejte, mají své útulky.

Ne všechna zvířata vaši pomoc opravdu potřebují !

Často se do záchranných stanic zbytečně dostávají mláďata, která pomoc ve skutečnosti vůbec nepotřebují.

Srna nechává své mládě v přírodě zhruba do stáří necelých dvou týdnů samotné, ukryté například ve vysoké trávě a přichází k němu obvykle až večer. Svou nepřítomností se snaží neupoutat pozornost šelem a přitom spoléhá na ochranné zbarvení mláděte. Podobně je to se zajíci, dalším často „zachraňovaným" druhem.

Matky různých šelem, například vyder, občas svá mláďata přenášejí do nového úkrytu. Může se pak stát, že nějaké najdete, protože ji přitom vyrušíte. Pokud narazíte na takto zdánlivě opuštěné mládě, prosíme, odolejte pokušení ho zachraňovat, nesahejte na něj, odvolejte svého psa a opatrně se vzdalte, rodiče jsou určitě někde opodál a postarají se o něj.

Ve městech v parcích a v zahradách, ale i v lese můžete v této době zase vidět zdánlivě ztracená mláďata různých druhů ptáků, která po opuštění hnízda ještě nejsou schopna plnohodnotného letu a zdržují se na zemi v trávě nebo v keřích, kam za nimi dospělí slétají a krmí je. V blízkosti člověka se k tomu ale většinou neodváží. K nim patří například kosi, drozdi nebo rehci, ale i další naši pěvci nebo sovy. Utíká-li takové mládě před vámi, raději ho nepronásledujte, abyste ho omylem nezahnali příliš daleko a nezpůsobili mu tak větší stres. Jestliže sedí nehnutě a je blízko rušného místa, kde mu hrozí zranění, můžete ho vyzvednout na keř, strom nebo na jiné vyvýšené místo a co nejrychleji se vzdalte. Rodiče ho zcela jistě brzy najdou.