Nabídky k prodeji

Vyhodnocení nabídek na odprodej majetku Zoo Hluboká

 

V rámci odprodeje nepotřebného majetku Zoo Hluboká bylo přijato celkem 11 cenových nabídek na odkup. Všechny cenové nabídky byly přijaty v elektronické podobě na email info@zoohluboka.cz.

Na základě cenových nabídek byly vyhodnoceny jako nejvýhodnější níže uvedené nabídky:

 

MAJETEK

CENA

 

UCHAZEČ

Malotraktor

45 000,00 Kč

uchazeč č. 1

 

Kultivátor

10 000,00 Kč

uchazeč č. 2

 

VW CADDY

111 000,00 Kč

uchazeč č. 3

 

VW CRAFTER

50 000,00 Kč

uchazeč č. 4

 

 

Uchazeči s nejvýhodnějšími nabídkami budou informováni o tom, že jejich nabídka byla akceptována a vyzváni k podpisu kupní smlouvy, zaplacení nabídkové ceny a odběru majetku.

Schválil:                                22.08. 2023                                                       Ing. Vladimír Pokorný

                                                                                                                             Ředitel Zoo Hluboká