Podporujeme projekt euroklíč

Euroklíč je speciálně upravený klíč k otevření veřejně přístupných sociálních zařízení (WC), výtahů, schodišťových plošin a podobných zařízení určených pro osoby se zdravotním postižením, seniory a osoby dočasně zdravotně indisponované. Tento klíč je použitelný po celé Evropě.

Cílem projektu je zlepšit osobám se sníženou schopností pohybu podmínky v přístupu k veřejným službám a tím napomoci jejich sociálnímu začleňování v cestování ve volném čase, ale i zlepšení podmínek k mobilitě při nákupech, návštěvách kulturních akcí apod.

Další informace naleznete na www.eurokeycz.com

Euroklíč je nyní možné použít na WC u pokladny zoo.