Smutek u losů i mezi chovateli

V pondělí 23. 1. naši chovatelé našli ve výběhu losů jednu z mladých losic ležící na boku se silnými bolestmi břicha. Přivolaný veterinární lékař okamžitě zahájil klinické vyšetření. Diagnostikoval těžkou koliku doprovázenou naprostou zástavou činnosti zažívacího traktu a počínajícím oběhovým selháním. Zvíře trpělo velkými bolestmi a nereagovalo ani na ošetřovatele. Losice pouze ležela a kopala kolem sebe. Z nozder a z tlamy jí vytékaly bachorové tekutiny, které již podle zápachu naznačovaly, že došlo k masivnímu poškození trávicí soustavy.

I přes zahájení okamžité léčby samice losa uhynula. Provedená pitva kromě jiného potvrdila těžký krvavý zánět tenkých střev a předního úseku tlustého střeva toxického původu. Zánět byl vyvolán působením nevhodné potravy, neodpovídající vybalancované krmné dávce běžně podávané chovateli. To znamená, že zvíře bylo nakrmeno zcela nevhodným krmivem, pravděpodobně pečivem či sušenkami.
Losi jsou zvířata na kvalitu potravy velice citlivá, v podstatě se jedná o potravní specialisty se zaměřením na listy a větvě měkkých dřevin, včetně borovice a smrku. Jakákoliv nevhodná změna v krmení vede k trávicím problémům! Nejnebezpečnější je pro zvířata nakrmení zcela nevhodnými lidskými potravinami.

Během pitvy se zároveň ukázalo, že samice byla zhruba v polovině březosti, a čekala dvojčata. Její pohlavní cesty byly zcela v pořádku. Pravděpodobně by tedy bez problému mláďata porodila.

Tento čin způsobil nejen chovatelskou ztrátu, ale psychickou újmu, jak chovatelům, tak i zbylým obyvatelům losí expozice. Bohužel, chvilková potěcha neukázněného návštěvníka způsobila zásah do života nejen samotného zvířete, ale i zaměstnanců zoologické zahrady.

I přes opakované informování veřejnosti a neustálou osvětu o nekrmení zvířat v zoologických zahradách k těmto incidentům dochází opakovaně, a to nejen v naší zoo.