Vracíme sysla domů!

Dnes si připomínáme tak zvaný Mezinárodní „Reverse the Red Day“. Reverse the Red je iniciativa, kterou vyhlásila Světová asociace zoologických zahrad a akvárií (WAZA) a Mezinárodní svaz pro ochranu přírody (IUCN), jejímž cílem je spojovat a podporovat světové ochranářské organizace, které se aktivně zapojují do záchrany ohrožených druhů naší planety.

„Reverse the Red“ v překladu v podstatě znamená snahu snížit počty druhů, které jsou zapsány na tak zvaných červených seznamech ohrožených druhů (mezinárodních i regionálních). Toto hnutí si krom jiných také klade za cíl informovat širokou veřejnost o úspěšných aktivitách, které přispívají k záchraně ohrožených druhů.

Na Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky je zapsán také nenápadný hlodavec, který byl u nás na přelomu 20. a 21. století téměř vyhuben. Sysel obecný, který byl považován za zemědělského škůdce a nemilosrdně pronásledován, z naší krajiny málem úplně zmizel. Naše zoologická zahrada již několik let spolupracuje s Agenturou ochrany přírody a krajiny na záchranném programu sysla obecného. Pro repatriace na původní lokality a na posilování stávajících populací s nízkým počtem jedinců jsme z našeho chovu poskytli již několik stovek zvířat. První lokalitou, kterou jsme takto podpořili, bylo golfové hřiště Olšová vrata v Karlových Varech. Před samotným vypouštěním zvířat byl odhad místní populace do 10 jedinců. V roce 2016 a 2017 jsme zde společně se Zoo Norimberk vypustili 42 jedinců. Dnes se tady populace odhaduje zhruba na 200 zvířat.

Více o syslech v našem e-magazínu Zoo noviny:

https://zoonoviny.zoohluboka.cz/03-2021/orli

https://zoonoviny.zoohluboka.cz/03-2023/sycek-obecny