Přineste starý mobil do zoo

RECYKLACÍ STARÝCH MOBILŮ POMÁHÁME K OCHRANĚ PŘÍRODY!        

K čemu staré mobily?

 Jeden z poddruhů goril, gorila východní, je ohrožován nelegální těžbou koltanu – rudy, ze které se získávají kovy niob a tantal. Ty se používají mimo jiné i k výrobě mobilních telefonů. Proto je tento projekt spojen především s ochranou goril. Ochranou goril a jejich prostředí se ale podaří zachránit i mnoho dalších vzácných druhů zvířat. Rádi bychom však upozornili i na potřebu recyklace obecně. 
Projekt Přineste starý mobil - podpořte strážce pralesa je společným projektem Zoo Praha a společnosti Remobil, který běží již od roku 2010. Zapojilo se do něj dalších 14 českých zoologických zahrad a některá regionální pracoviště AOPK ČR a KRNAP.

Každý mobilní telefon, který odevzdáte v naší zoologické zahradě do speciálního kontejneru umístěného u expozice kočkodanů husarských, předáme společnosti Remobil. Ta nejen zajistí jeho recyklaci, ale také za něj vyplatí 10 Kč. Z takto získaných prostředků se zakoupí vybavení pro strážce biosférické rezervace Dja v Kamerunu. 

S bezohlednou těžbou v tropických deštných pralesech zanikají i domovy goril, pralesních slonů, antilop bongo a nespočtu dalších zvířat. Do zbývajících pralesů navíc přicházejí pytláci, kteří loví zvířata pro maso. Jediní, kdo jim čelí, jsou strážci pralesa. Bez pořádných bot, stanů či komunikační techniky s nimi vedou každodenní válku...

 


Biosférická rezervace Dja

Nachází se na ploše 526 000 ha na jihovýchodě Kamerunu. V roce 1984 byla zapsána na Seznam světového kulturního dědictví. Přestože na okraji rezervace probíhá těžba dřeva, má Dja stále ještě 90 % neporušeného území. Současně však Dja, bohužel, představuje ideální místo pro komerční lov, z něhož je masem divokých zvířat, včetně goril, zásobováno hlavní město Yaoundé. Právě boj proti nelegálnímu lovu je hlavním úkolem strážců pralesa. V okolí rezervace dnes fungují čtyři jednotky o přibližně šedesáti mužích.
 Celkem šedesát mužů má na starosti tropický deštný les o ploše přesahující půl milionu hektarů! V rozbitých botách, bez stanů a spojové techniky tu čelí nájezdům ozbrojených pytláků. 
O strážcích biosférické rezervace Dja víme, že gorily i další zvířata chrání skutečně s nasazením vlastních životů. Proto jsme se rozhodli pořídit pro ně z prostředků, které nyní získáme sběrem mobilních telefonů, stany, boty, dalekohledy a další výstroj.