Saola

    SWG-logo_FINAL_4-300x300.png

Podaří se zachránit asijského jednorožce před vyhubením? 

Nádherná, mysteriózní a kriticky ohrožená. To je saola. Velmi vzácný kopytník z oblasti Annamského pohoři na hranici Laosu a Vietnamu.  Pro svůj skrytý způsob života a malou početnost je přezdívaná "asijský jednorožec". V přírodě se saolu podařilo vyfotografovat pouze pětkrát a to za pomoci fotopastí. Byla objevena teprve v roce 1992 a nechová ji žádná zoologická zahrada na světě. Od objevu toho druhu bylo z přírody odchyceno pouhých přibližně 10 saol. Všechny byly odchyceny obyvateli vesnic v Laosu a Vietnamu. Bez profesionální veterinární a chovatelské péče však tato zvířata přežila nanejvýš pouhých několik měsíců. Poslední odchycení saoly bylo zdokumentováno v roce 2010. Velikost její populace v přírodě je odhadnuta maximálně na 100 jedinců. Navzdory intenzivním snahám Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) o ochranu jejího přirozeného prostředí saolu stále významnou měrou ohrožuje komerční pytláctví, kvůli němuž se tento druh dostal na pokraj vyhynutí. Posledním řešením kritické situace saoly je vybudovat chovné centrum, založit koordinovaný chovný program a vytvořit životaschopnou záložní populaci saoly v lidské péči pro případ jejího vymření v přírodě.

IMG_2.jpg SAOLA.jpeg

Na vzniku záchranného chovného centra se podílí několik severoamerických a evropských zoologických zahrad. K tomuto celosvětovému úsilí o záchranu kriticky ohroženého „asijského jednorožce“ se připojila i Unie českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO) a finanční podporou tak pomáhá ke vzniku prvního chovného centra pro saolu na světě a zlepšení ochrany lesních oblastí ve Vietnamu a Laosu. Stavbu centra již podpořila i Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA).

Zoologické zahrady patří dlouhé roky k největším podporovatelům ochrany saoly a to nejen v otázce finančních prostředků, ale rovněž i z technického hlediska. Přinášejí odbornost a potřebné znalosti, aby odchyt, transport, péče a chov těchto zvířat v lidské péči probíhaly bezpečně a efektivně.

 

Saola Working Group (SWG)
Saola Working Group byla založena v roce 2006 a spolupracuje na ochraně saoly v jejím přirozeném prostředí a na budování pozice saoly jakožto vlajkového druhu pro ochranu biologické i kulturní rozmanitosti celého Annamského pohoří. Saola Working Group je součástí expertní skupiny pro asijské volně žijící kopytníky v rámci IUCN Species Survival.

Více informací na https://www.savethesaola.org/

 

William Robichaud, koordinátor Saola Working Group, s rohy saoly v centrálním Laosu

William Robichaud

koordinátor Saola Working Group

s rohy saoly v centrálním Laosu. 

 

Pytlácké nástrahy sesbírané strážci v oblasti

výskytu saoly, centrální Laos.          

 

 

 

Divoká saola zachycená fotopastí v centrálním

Laosu (Bolikhamxay Province) v roce 1999.