STAV V ROCE 2016

V průběhu roku 2015 a na počátku roku 2016 jsme vyřešili veškerá stavební povolení, a tak jsme mohli začít stavět nové odchovné zařízení pro sysla obecného. Ke konci dubna 2016 jsme úspěšně dokončili odchovné zařízení v Rozovech u Temelína. Celková plocha je 200 m2, celý výběh je zabezpečen proti úniku syslů a zároveň proti vniknutí predátorů dovnitř. Základy jsou hluboké 2 metry, tvoří je perforovaný plech, aby lépe odtékala voda. Samotné podloží výběhu je celkem kamenité. Celé zařízení je přikryto sítí. Po posledních úpravách a zatravnění bylo zařízení připraveno pro sysly. V polovině července jsme měli vyřízená všechna povolení na dovoz syslů ze Slovenska, takže už nic nebránilo dovozu. Ve dnech 18. – 19.7. nám kolegové ze Slovenska odchytali 57 jedinců (24 samců a 33 samic) na letišti Bratislava. V Bratislavě jsme sysly převzali, ale bylo nutné udělat ještě několik úkonů před odjezdem ze Slovenska. Každého jedince jsme zvážili, místní veterinář každé zvíře očipoval a prohlédl, zda nejeví známky nemoci nebo nemá na sobě vnější parazity. V rámci vědecké spolupráce byl každému zvířeti odebrán genetický materiál (šetrně jim veterinář uřízl špičku ocásku) a vzorek trusu. 20. 7. 2016 jsme sysly úspěšně dopravili do Rozov. Všichni jedinci cestu přežili a byli vypuštěni do předpřipravených nor. V průběhu následujících měsíců byli vykrmováni na zimu. V polovině listopadu všechna zvířata hibernovala.

Po dalším úspěšném zimování syslů v expozici jsme měli velkou radost z odchovu. Nejméně 20 mláďat v průběhu května začala objevovat svět ze svých nor. Následné sčítání všech jedinců ukázalo, že máme v expozici přibližně 60 jedinců. Vzhledem k velikosti výběhu nebylo možné všechna zvířata ponechat v zoo. Na základě předchozí domluvy s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK), která zahrnula naše odchovy jako vhodný genetický materiál k vypouštění, jsme se domluvili na vypuštění 22 jedinců na golfové hřiště v Karlových Varech. Hned po dovozu ze Slovenska jsme 21. 7. odchytávali sysly v expozici.

Podařilo se nám nachytat 12 samic a 10 samců. Ve Varech mezitím nachystali umělé nory, kam jsme sysly vypustili. Před zimováním tam bylo pravidelně vídáno 10 - 15 jedinců.