STAV V ROCE 2017

Další úspěšný syslí rok v Zoo Hluboká

Ing. Markéta Jariabková, Zoo Hluboká

Po úspěšném roce 2016, kdy jsme dokončili odchovné zařízení a poprvé jsme vypouštěli zvířata do volné přírody, jsme v ,,syslích aktivitách“ pokračovali i v roce 2017. Syslové se začali probouzet poměrně brzo. V zoo jsme první jedince viděli 22. 2. a v odchovném zařízení v  Rozovech 27. 2.. Měli jsme o ně trochu obavy, protože se začali probouzet opravdu brzo. Přirozeně se budí až po druhé polovině března. Počasí jim přálo a tak se postupně probouzelo více jedinců.

 

Repatriace odchovů z Rozov

Při prvním větším sčítání, které proběhlo 10. 4., jsme pozorovali minimálně 42 jedinců
(z původních zde vypuštěných 57 ks). Bohužel jsme nalezli uhynulou samici. Pitva ukázala, že byla březí. I přes malé ztráty můžeme konstatovat, že syslové ze Slovenska českou zimu přečkali relativně dobře. První mláďata se začala objevovat v polovině května. Při kontrolním odchytu na konci června jsme odchytili 34 jedinců, z toho bylo pouze 6 dospělých. Vše ostatní byla mláďata. Při dalším sčítání bylo v odchovu napočítáno zhruba 100 jedinců. Vzhledem k velikosti zařízení bylo nutné část zvířat odchytit a přemístit na předem vybrané místo.

Syslové z nově vzniklých odchovů jsou určeni k repatriaci na historické lokality výskytu tohoto druhu v ČR, odkud v minulých letech tento druh vymizel. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) vytipovala několik vhodných lokalit. Jako první lokalita byl vybrán Písečný vrch u obce Milá u Loun. Protože se syslům dařilo i v odchovu Zoo Brno, plánovali jsme repatriaci syslů společně na 4. 8. 2017. Brno poskytlo 20 jedinců. Nám se ale z původně naplánovaných 40 kusů podařilo odchytit pouze 22 jedinců, proto jsme další odchyt prováděli ještě 9. 8. Celkem jsme z Rozov repatriovali 37 jedinců (26 samic, 11 samců). AOPK na Písečném vrchu připravila nory a především vypouštěcí ohrádky, kam byli syslové umístěni. Ohrádky zůstaly na místě 1 - 2 dny a poté byly odstraněny. V následujících dnech probíhal monitoring lokality. Žádný sysel nebyl spatřen, ale pobytové stopy (nové syslí nory v okolí původního vypouštění) nasvědčovaly tomu, že syslové na lokalitě zůstali. Nové informace o repatriovaných syslech přinese až jarní monitoring.
Na rok 2018 je v plánu do této lokality zvířata ještě přidat.

 

Posilování populací z odchovů expozice zoo

V roce 2016 jsme se poprvé zapojili do posilování populace na golfovém hřišti v Karlových Varech.  Vypustili jsme tam celkem 22 jedinců. Na jaře bylo pozorováno přibližně 13 jedinců rozmístěných různě po golfovém hřišti. V létě byla údajně viděna i mláďata. Na stejnou lokalitu v roce 2017 přibylo ještě 22 syslů ze Zoo Norimberk. Chovanci této zoo jsou také vhodnými adepty na vypouštění pro Českou republiku, protože původní norimberští sysli pocházejí ze stejné linie. Následující rok proběhne v Karlových Varech kontrolní odchyt vypuštěných jedinců a případně mláďat kvůli sčítání.

V roce 2017 byla první mláďata v zoo spatřena 26. 5. Jejich počty postupně narůstaly a odhad jedinců v expozici byl přes 60 zvířat. Proto jsme se s AOPK opět domluvili na posilování stávajících vybraných lokalit. Tentokrát byla vybrána nejsevernější lokalita výskytu sysla obecného v Evropě – Hodkovice nad Mohelkou. V expozici se chytání dařilo dobře a 20 jedinců (11 samic, 9 samců) jsme měli odchycených do „živochytných“ pastí zhruba ve dvě odpoledne. Na letišti v Hodkovicích už na nás čekal zástup lidí z řad AOPK, místních správců letiště a médií Libereckého kraje. Syslům ten den počasí ale nepřálo, protože celé odpoledne pršelo a pršet nepřestalo ani v době vypouštění. Pro zvířata už byly připravené nory, do kterých před vpuštěním dostali kořenovou zeleninu, zrniny a seno. Poté byli sysli po jednom vkládáni do nor. Každý vstupní otvor do nory byl poté ucpán plastovou láhví s vodou, aby sysli nevyběhli. Následující den už bylo počasí lepší a tak mohly být láhve odstraněny a syslové objevovali svůj nový domov.

Celkem bylo v roce 2017 z obou chovů Zoo Hluboká vypuštěno 57 jedinců (37 samic, 20 samců). S posilováním populací bychom v následujícím roce chtěli pokračovat, vše ale bude záviset na kvalitě zimování a počtu nově narozených mláďat.

 

Summary

In either of the Hluboká Zoo’s groups of the European ground squirrel, the first animals began to come out of hibernation toward the end of February. As part of the first census at the Rozovy facility, at least 42 individuals were watched out of the 57 initially imported from Slovakia. During the June capture to check numbers, 34 ground squirrels were trapped - mostly young animals; later on, a total of around 100 individuals were counted. The hill of Písečný vrch located close to the village of Milá near Louny became the site for the repatriation of the species, as designated by Czech Nature Conserva-tion Agency. 37 young ground squirrels were caught in Rozovy; along with individuals from Brno Zoo, a total of 57 young animals were provided for the purpose. 22 ground squirrels were also added to the group provided by Hluboká the previous year and located in Carlsbad; these new arrivals had been reared at Nuremberg Zoo. The European ground squirrel stock kept inside the exhibit at Hluboká Zoo was estimated at more than 60 animals in late spring. Of these, we released 20 young animals reared with success at the airport in Hodkovice nad Mohelkou - the northernmost European site of the spe-cies. For both of our ex situ populations, Hluboká released a total of 57 animals in 2017.