STAV V ROCE 2018

Co nového u syslů

Ing. Markéta Jariabková, Zoo Hluboká

V roce 2018 se nám sysli probudili opět již ke konci února. I když ve skutečnosti se první sysel probudil 29. 1. 2018 v Rozovech. Tento jedinec ale bohužel uhynul. Jarní sčítání ukázalo, že syslové přezimovali úspěšně. Od poloviny května jsme pozorovali hojnost syslích mláďat v obou chovech. V zoo byl odhad zvířat 70 jedinců. V Rozovech bylo napočítáno více než 130 jedinců. Díky úspěšnému rozmnožení bylo nutné z obou chovů část jedinců odebrat. Před plánovaným vypouštěním jsme prováděli pouze sčítání bez odchytů. Při odchytech bylo chyceno několik původních zvířat. Dokonce v zoo byla odchycena kojící samice, která byla dovezena do zoo v roce 2013, jako zakladatelka chovu. Po všech odchytech, proběhl ještě odchyt pro ZS Vlašim a Zoo Brno z důvodu promíchání krve. Naopak do Rozov bylo dovezeno 5 syslů ze Zoo Brno.

 

Písečný vrch

V roce 2017 bylo na Písečný vrch vypuštěno 57 jedinců z chovu Rozovy a Zoo Brno.

Na rok 2018 se s lokalitou Písečný vrch počítalo s další repatriací a to celkem 63 jedinci. Bohužel se nepodařilo odchytit potřebný počet, a tak bylo vypuštěno opět 57 jedinců.
17 jedinců dovezla Zoo Brno, 40 jedinců dodala Zoo Hluboká s tím, že zvířata pocházela z obou jejích chovů. Před vypouštěním se provádělo sčítání. Při každé kontrole bylo pozorováno několik zvířat, ale hlavně bylo nalezeno mnoho nových nor. Na této lokalitě byl proveden kontrolní odchyt. Ten proběhl dne 5. 7. 2018. Celkem bylo odchyceno a zpět navráceno 5 jedinců z toho dvě mláďata. Bylo pozorováno více mláďat i více dospělých jedinců, ale ty se nepodařilo odchytit.

Samotné vypouštění se uskutečnilo 26. 7. 2018. Tento rok se opět zvířata vypouštěla do předem připravených ohrádek a nor. Někteří jedinci ale byli umístěni do již vyhrabaných nor usedlíků. Nově dovezená zvířata byla označena veterinární barvou, aby je bylo možné ještě několik dní po vypouštění rozpoznat od původních jedinců. Na této lokalitě je zajišťován management údržby lokality pasením.

Posilování populací

Od počátku posilování populací bylo vypuštěno celkem 64 jedinci na dvě lokality. Obě lokality jsou významné, jelikož se jedná o nejzápadnější lokalitu výskytu sysla obecného a druhá je nejsevernější lokalita výskytu.

V roce 2016 a 2017 byla posílena lokalita Olšová vrata Karlovy Vary. Už v roce 2017 tam byla pozorována mláďata. Proto v roce 2018 proběhl dvakrát kontrolní odchyt. První odchyt proběhl 18. 6., podařilo se odchytit celkem 4 jedince, z toho dvě mláďata. Ale bylo pozorováno více mláďat na celé ploše areálu. Proto byl proveden ještě druhý odchyt a to 16. 7., kdy bylo chyceno 22 jedinci a z toho 14 mláďat. Všichni jedinci byli navráceni zpět na lokalitu. Zvířatům se na lokalitě daří, je dobře udržovaná, jelikož se jedná o golfové hřiště. Syslové si na provoz na hřišti zvykli, vyhýbají se lidem i míčkům. K nárůstu syslí populace na hřišti zřejmě přispělo i velmi teplé a suché počasí.

Druhou lokalitou, která byla posílena v roce 2017, jsou Hodkovice nad Mohelkou – letiště. Tam bylo dovezeno 20 jedinců v roce 2017, v průběhu syslí sezony zde bylo pozorováno několik jedinců a dokonce hned v prvním roce byla pozorována mláďata. V polovině srpna 2018 bylo přidáno dalších 20 jedinců z obou chovů Zoo Hluboká.

Kontrolní odchyty na dalších lokalitách

Kontrolní odchyt na lokalitě Strakonice – letiště proběhl 8. 7. 2018. Chytání syslů bylo umožněno pouze před velínem, jelikož na zbylé ploše byl letecký den. Poměrně za krátký časový úsek se podařilo ulovit 13 mláďat a 6 dospělců. Mimo vyznačenou plochu pobíhala spousta syslů. Na této lokalitě populace sysla narůstá, v roce 2018 byl odhad zhruba 150 jedinců s tím, že v předešlých letech se odhadovalo maximálně 75 zvířat. Nově byla hlášena i nová pozorování nedaleko letiště a to v bývalém jezdeckém areálu cca 400 metrů od stávající lokality.

Další odchyt proběhl na jedné z největších kolonií sysla obecného a to na lokalitě Raná. Tento odchyt proběhl 8. 8. 2018 v dopoledních hodinách. Celkem bylo chyceno 31 jedinců z toho 22 mláďat. Z důvodu vysokých teplot, odchyt nepokračoval. I přes krátkou dobu a poměrně malou část lokality, bylo odchyceno velké množství jedinců a bylo pozorováno několik desítek zvířat. Odhad na této lokalitě je cca 950 jedinců.

Celkově syslí populace v České republice v roce 2018 vzrostla díky vhodným klimatickým podmínkám. Celkový odhad činí do 6640 jedinců oproti počtům z roku 2017, kdy byl odhad 5600 jedinců. V České republice se momentálně nachází 38 známých lokalit o různé početnosti. Na 16 lokalitách je početnost větší než 100 jedinců, na druhé straně je8 lokalit, kde počet nepřesahuje 5 jedinců. Zásluhou Zoo Hluboká a dalších partnerů AOPK ČR se daří zvyšovat počty tohoto zvláště chráněného živočicha na vybraných lokalitách.