Stav v roce 2019

Rok 2019 – nejvíce vypuštěných syslů

Ing. Markéta Jariabková, Zoo Hluboká

První sysly jsme pozorovali už polovině února, jak v Rozovech tak i v zoo. Byli jsme spokojeni, protože sysli úspěsně přezimovali. Na rok 2019 jsme změnili krmné dávky. V jarních měsících jsme syslům předkládali převážně mix zeleniny, seno a trávu. S blížícím se koncem jara jsme jim přidali do krmné dávky i mix zrnin – hlavně ječmen, oves, pšenici a slunečnici. Zároveň jsme přidávali i hmyz – moučné červy. Červy dostávali hlavně v období, kdy mláďata začala vylézat z nor. V obou chovech jsme začali pozorovat první mláďata v polovině května, bohužel květen byl poměrně studený a deštivý a moc mláďat jsme nepozorovali. Po zlepšení počasí se začalo objevovat více mláďat. V expozici zoo jsme napočítali minimálně 60 mláďat a v Rozovech to bylo něco kolem 80.

Hliniště

Pro rok 2019 vybrala AOPK novou lokalitu pro repatriace a to vrch Hliniště nedalo Rané a Písečného vrchu. Tento vrch byl vybrán z důvodu vytváření metapopulace v Českém Středohoří. Zvířata měla jít z obou chovů. Bohužel i přes velký počet zvířat v Rozovech se nám podařilo chytit jen 4 jedince. Snažili jsme se je odchytávat 4 dny. Nakonec jsme ještě chytili 16 zvířat z expozice. Celkem se na lokalitu vypustilo 85 zvířat – 29 jedinců ze Zoo Praha, 26 ze Zoo Brno, 20 ze Zoo Hluboká, 7 ze Zoo Norimberk a 3 jedinci ze Zoo Opel. Zvířata byla vypouštěna do předem předvrtaných nor. Některá byla v ohrádkách stejně jako v loňském roce na Písečném vrchu a některá šla mimo ohrádky. Letošní rok byl spojen s mediální propagací, jelikož se repatriace účastnil premiér vlády, ministr životního prostředí a ředitel AOPK. Pro ně to byl rozhodně zajímavý zážitek a šlo jim to velice dobře. Následovalo rychlé představení programu a situace ohledně syslů v ČR. V příštím roce je zde plánovaná další repatriace. Na této lokalitě je zajišťován management údržby lokality pasením.

Posilování populací

Už třetí lokalita byla posílena o další jedince. Po předešlých letech, kdy se posílila populace v Karlových Varech a Hodkovicích nad Mohelkou, byla vybrána lokalita letiště v Roudnici nad Labem. V krásném prostředí pod Řípem přežívalo zhruba 8 jedinců. Na začátku srpna jsme odvezli 20 jedinců (10 samců a 10 samic) z expozice zoo na místní letiště. Zvířata byla vypouštěna do předvrtaných děr, ale zároveň i do stávajících nor. Při následném monitoringu bylo zhruba 15 jedinců vídáno.