stav v roce 2021

Co nového u syslů v roce 2021

Ing. Markéta Jariabková

Zimování zvířat proběhlo v pořádku v obou našich chovech, jak v zoo, tak v Centru ochrany fauny v Rozovech. První mláďata se začala objevovat v polovině května. Při kontrolách jsme v Rozovech napočítali i 90 mláďat, v zoo kolem 40. Bohužel, stejně jako v předešlém roce, se přes Rozovy prohnala opravdu silná průtrž mračen a z našeho poměrně velkého chovu nám zde zbylo přibližně 10 jedinců. Ztráty vlivem srážek v takovémto polopřirozeném chovu napovídají, jak změna klimatu a následné časté extrémní projevy počasí mohou negativně ovlivnit populace tohoto druhu i v přírodě. V zoo nebyl chov téměř zasažen. Na konci roku k zimnímu spánku ulehli všichni jedinci. Uvidíme, kolik se nám jich na jaře vzbudí.

Jelikož jsme v Rozovech přišli o většinu chovných zvířat, museli jsme začít s hledáním nových zvířat již na podzim, abychom mohli pokračovat v našem úspěšném chovu s dostatečným množstvím zvířat. I přes takové nemilé události se nám podařilo přesunout na jiné lokality či z chovů vypustit celkem 171 syslů pocházejících z několika dalších institucí, a to nejen z českých. Dlouhodobě s námi spolupracuje Zoo Norimberk a Zoo Opel z Německa a v roce 2021 se k našemu úsilí připojila i švédská zoo Nordens Ark. Němečtí sysli byli vypuštěni na lokalitu Písečný vrch.

Repatriace na Hliniště

Po zvážení všech okolností se koordinátor rozhodl znovu vypouštět na Hliniště v Českém středohoří, kde jsme vypouštěli i v roce 2019. Vypustili jsme tam nejen 25 mláďat z našeho chovu, ale 18 jedinců poskytla i švédská zoo Nordens Ark a 28 syslů bylo z Německa. Celkem jsme tedy do Českého středohoří repatriovali 71 zvířat.

 

Posilování stávajících populací

Bohužel z našich chovů jsme v tomto roce aktivní syslí populace neposilovali, ale vypomáhali jsme AOPK s přesunem zvířat na 2 lokality z populace Radouč – Mladá Boleslav. Syslů na Radouči je poměrně hodně, ale prostor je tam omezen, jelikož se nachází v těsné blízkosti panelového sídliště. Dostávají se často do konfliktů s lidmi, jejich mazlíčky nebo končí pod koly aut. Pro populaci letiště Kolín bylo odchyceno 20 jedinců a pro Loděnici taktéž. Posilovalo se nejen v Čechách, ale i na Moravě došlo k přesunu celkem 40 jedinců, a to do Velkých Pavlovic. Zoo Brno poskytlo 20 jedinců pro posílení populace v Břeclavi.