Výsledky průzkumu brouků v Zoo Hluboká v roce 2021

Mgr. Petr Kozel

V areálu Zoo Hluboká a jeho blízkém okolí proběhl průzkum fauny brouků, který byl zaměřen na široké spektrum druhů s různými potravními strategiemi, hlavně druhů vázaných na mrtvé dřevo a jejich mikrostanoviště, fytofágní a florikolní druhy, které lze nalézt na listech dřevin či bylin a na jejich květech. V areálu Zoo a jeho okolí se nachází desítky starých či přestárlých stromů, především dubů (Quercus sp.), které představují vysoký potenciál pro brouky vázané na mrtvé dřevo, dutiny, dřevokazné houby (choroše atd.) a holé dřevo. Tyto mohutné duby tak mohou hostit vzácná a ohrožená společenstva brouků. Kromě mohutných dubů se v Zoo a okolí nachází další především listnaté dřeviny, hlavně habry (Carpinus sp.), vrby (Salix sp.), olše (Alnus sp.), lípy (Tilia sp.), břízy (Betula pendula) a další. Všechny tyto dřeviny poskytují kromě mrtvého dřeva také zelenou biomasu, na kterou jsou vázaná fytofágní společenstva brouků. Florikolní brouci vyhledávají květy například miříkovitých (Apiaceae), hvězdnicovitých (Asteraceae) či růžovitých (Rosaceae) rostlin, především původních v České republice.

Při průzkumu byly požité běžné entomologické metody ke sběru brouků (smyk vegetace, sklepávání, individuální sběr na květech, listech, pod kůrou stromů, pod kameny atd.). Snadno rozpoznatelné druhy byly určeny přímo na místě, druhy obtížněji identifikovatelné byly uloženy ve sbírce autora. Celkem bylo nalezeno 80 druhů brouků. Celkový seznam nalezených shrnuje Tab. 1. Vzhledem k metodám sběru se jedná hlavně o druhy vázané na mrtvé dřevo, fytofágní a florikolní druhy.

Biologicky a ekologicky nejzajímavější jsou společenstva brouků vázaných na mrtvé dřevo. Mezi ohrožené a vzácné druhy patří tesařík obrovský (Cerambyx cerdo), jehož víceletý vývoj probíhá právě ve dřevě starých a mohutných ještě žijících dubů. V areálu Zoo a hlavně v jeho okolí bylo nalezeno několik stromů s požerky tohoto brouka. Dalším charakteristickým druhem vázaným na rozkládající se dřevo listnatých dřevin je roháč obecný (Lucanus cervus). Požerky našeho největšího roháče byly nalezeny jednak v areálu Zoo, ale také v jeho okolí. Kromě roháče obecného byl nalezen také roháček kozlík (Dorcus parallelipipedus). Dalšími nalezenými druhy vázané na mrtvé dřevo byli zejména tesaříci (Plagionotus detritus, Phymatodes testaceus, Pyrrhidium sanguineum, Rutpela maculata a Stenurella melanura), potemníci (Tenebrio opacus, Stenomax aeneus, Prionychus ater a Prionychus melanarius). Na lípách byly nalezeny výletové otvory krasce lipového (Poecilonota rutilans) a na dubech polníka dvojtečného (Agrilus biguttatus). Z druhů vázaných na plodnice dřevokazných hub byli nalezeni na příklad potemníci (Diaperis boleti, Bolitophagus reticulatus a Neomida haemorrhoidalis), trojáčci (Triplax russica, Tritoma bipustulata a Dacne bipustulata) a hubojedi (Mycetophagus quadripustulatus a Mycetophagus quadriguttatus). Pod kůrou dubů se běžně vyskytovali potemníci Uloma culinaris, lesknáčci Glischrochilus quadriguttatus či lesáci Uleiota planata a Silvanus bidentatus.

Mezi druhy fytofágní druhy, které okusují listy dřevin a bylin patřili hlavně nosatci (Archarius crux, Phyllobius arborator, Polydrusus formosus, Dorytomus tortrix či Tachyerges salicis) a mandelinky (Crepidodera aurata, Crepidodera fulvicornis, či Plagiodera versicolora). K dalším nalezeným fytofágům patří například krasec Trachys minutus. Květy hlavně původních rostlin navštěvovali stehenáči (Oedemera virescens, Oedemera podagrariae a Oedemera femorata), krasci (Anthaxia nitidula a Anthaxia quadripunctata) a zlatohlávci (Oxythyrea funesta, Cetonia aurata a Protaetia cuprea).

Průzkum brouků naznačuje, že areál Zoo a jeho okolí hostí vysoký počet druhů brouků, především vázaných na mrtvé dřevo jeho mikrostanoviště. Nálezy tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo) a roháče obecného (Lucanus cervus) poukazují na důležitost mohutných a přestárlých dubů. Jejich ochrana je tedy klíčová nejen z pohledu dvou výše jmenovaných druhů, ale i desítek dalších, které vyhledávají podobné podmínky k vývoji. Podpora vhodných podmínek pro vývoj druhů vázaných na mrtvé dřevo spočívá v prosvětlování porostu a ořezu stromů, který jednak podporuje vznik nezbytných mikrostanovišť (například dutin a plodnic dřevokazných hub) pro vývoj brouků, prodlužuje život dřeviny, a navíc zajišťuje větší bezpečí návštěvníků Zoo. Výčet fytofágních a florikolní druhů naznačuje, že se jedná o faunu běžných listnatých porostů s různorodým zastoupením kvetoucích rostlin. Většina florikolních druhů brouků byla ale nalezena na přilehlých loukách či na lesních světlinách, kvetoucí rostliny v areálu byly brouky navštěvovány poměrně vzácně, což je pravděpodobně zapříčiněno vysokým zastoupením nepůvodních kvetoucích bylin v areálu. Počet a biologickou hodnotu florikolních brouků by bylo možné zvýšit výsadbou původních rostlin přímo v areálu Zoo.

Tento průzkum byl zaměřen hlavně na dřevokazné, fytofágní a florikolní brouky. Během dalšího průzkumu by bylo vhodné zaměřit se také na faunu koprofágních (hnojníci a lejnožrouti) brouků, epigeických (hlavně střevlíci a drabčíci) brouků hlavně v mokřadních biotopech, popřípadě brouků vyskytujících se ve vodě (potápníci a vodomilové).

Obr. 1: Silně ohrožený tesařík obrovský (Cermbyx cerdo). Jeho larva se vyvíjí v čerstvě mrtvém dřevě žijících mohutných dubů.

Obr. 1.jpg

Obr. 2: Ohrožený potemník (Tenebrio opacus), který se vyvíjí ve dřevě různých listnatých stromů, hlavně dubů.

Obr. 2.jpg

 

Obr. 3: Lesák rovný (Uleiota planata), který se vyskytuje pod kůrou listnatých stromů, kde se pravděpodobně loví drobné živočichy.

Obr. 3.jpg

 

 

Obr. 4: Zlatohlávek zlatý (Cetonia aurata) je jedním z našich nejběžnějších zlatohlávků. Samice klade vajíčka do tlejícího dřeva, ale také do kompostů. Dospělci vyhledávají květy rostlin.

Obr. 4.jpg

Tab. 1: Seznam nalezených druhů brouků v areálu Zoo a jeho okolí včetně jejich statusu ohrožení (zákona 114/92 Sb., ČS – Červeného seznamu bezobratlých a EVD - Evropsky významných druhů). 

Čeleď

Druh

 

114/92 sb.

ČS

EVD

Attelabidae

Byctiscus betulae

(Linnaeus, 1758)

 

 

 

Buprestidae

Agrilus biguttatus

(Fabricius, 1777)

 

 

 

 

Anthaxia nitidula

(Linnaeus, 1758)

 

 

 

 

Anthaxia quadripunctata

(Linnaeus, 1758)

 

 

 

 

Poecilonota rutilans

(Fabricius, 1777)

 

NT

 

 

Trachys minutus

(Linnaeus, 1758)

 

 

 

Byturidae

Byturus ochraceus

(L.G. Scriba, 1790)

 

 

 

Cantharidae

Cantharis fusca

(Linnaeus, 1758)

 

 

 

 

Cantharis obscura

Linnaeus, 1758

 

 

 

 

Cantharis rustica

Fallén, 1807

 

 

 

Carabidae

Agonum gracilipes

(Duftschmid, 1812)

 

 

 

 

Amara aenea

(De Geer, 1774)

 

 

 

 

Bembidion lunulatum

(Fourcroy, 1785)

 

 

 

 

Harpalus rufipes

(De Geer, 1774)

 

 

 

 

Poecilus cupreus

(Linnaeus, 1758)

 

 

 

 

Pterostichus melanarius

(Illiger, 1798)

 

 

 

 

Pterostichus niger

(Schaller, 1783)

 

 

 

 

Tachyta nana

(Gyllenhal, 1810)

 

 

 

Cerambycidae

Cerambyx cerdo

Linnaeus, 1758

SO

EN

HD II, HD IV

 

Phymatodes testaceus

(Linnaeus, 1758)

 

 

 

 

Plagionotus detritus

(Linnaeus, 1758)

 

 

 

 

Pyrrhidium sanguineum

(Linnaeus, 1758)

 

 

 

 

Rutpela maculata

(Poda, 1761)

 

 

 

 

Stenurella melanura

(Linnaeus, 1758)

 

 

 

Coccinellidae

Adalia decempunctata

(Linnaeus, 1758)

 

 

 

 

Harmonia axyridis

(Pallas, 1773)

 

 

 

Curculionidae

Archarius crux

(Fabricius, 1776)

 

 

 

 

Dorytomus tortrix

(Linnaeus, 1761)

 

 

 

 

Isochnus sequensi

(Stierlin, 1893)

 

 

 

 

Phyllobius arborator

(Herbst, 1797)

 

 

 

 

Polydrusus formosus

(Mayer, 1779)

 

 

 

 

Tachyerges salicis

(Linnaeus, 1758)

 

 

 

Dermestidae

Anthrenus pimpinellae

Fabricius, 1775

 

 

 

 

Anthrenus scrophulariae

(Linnaeus, 1758)

 

 

 

Elateridae

Ampedus sanguineus

(Linnaeus, 1758)

 

 

 

Erotylidae

Dacne bipustulata

Thunberg, 1784

 

 

 

 

Triplax aenea

(Schaller, 1783)

 

 

 

 

Triplax russica

(Linnaeus, 1758)

 

 

 

 

Tritoma bipustulata

Fabricius, 1775

 

 

 

Chrysomelidae

Agelastica alni

(Linnaeus, 1758)

 

 

 

 

Crepidodera aurata

(Marsham, 1802)

 

 

 

 

Crepidodera aurea

(Geoffroy, 1785)

 

 

 

 

Crepidodera fulvicornis

(Fabricius, 1792)

 

 

 

 

Chrysolina herbacea

(Duftschmid, 1825)

 

 

 

 

Chrysomela vigintipunctata

(Scopoli, 1763)

 

 

 

 

Plagiodera versicolora

(Laicharting, 1781)

 

 

 

Lucanidae

Dorcus parallelipipedus

(Linnaeus, 1758)

 

 

 

 

Lucanus cervus

(Linnaeus, 1758)

O

VU

HD II

Mycetophagidae

Mycetophagus quadriguttatus

P.W.J. Müller, 1821

 

 

 

 

Mycetophagus quadripustulatus

(Linnaeus, 1767)

 

 

 

Nitidulidae

Brassicogethes aeneus

(Fabricius, 1775)

 

 

 

 

Cryptarcha strigata

(Fabricius, 1787)

 

 

 

 

Glischrochilus quadripunctatus

(Linnaeus, 1758)

 

 

 

 

Glischrochilus quadrisignatus

(Say, 1835)

 

 

 

Oedemeridae

Oedemera femorata

(Scopoli, 1763)

 

 

 

 

Oedemera podagrariae

(Linnaeus, 1767)

 

 

 

 

Oedemera virescens

(Linnaeus, 1767)

 

 

 

Pyrochroidae

Schizotus pectinicornis

(Linnaeus, 1758)

 

 

 

Salpingidae

Salpingus planirostris

(Fabricius, 1787)

 

 

 

Scarabaeidae

Cetonia aurata

(Linnaeus, 1758)

 

 

 

 

Oxythyrea funesta

(Poda, 1761)

O

 

 

 

Protaetia cuprea

(Fabricius, 1775)

 

 

 

 

Valgus hemipterus

(Linnaeus, 1758)

 

 

 

Scraptiidae

Anaspis frontalis

(Linnaeus, 1758)

 

 

 

 

Anaspis thoracica

Linnaeus, 1758

 

 

 

Silvanidae

Silvanus bidentatus

(Fabricius, 1792)

 

 

 

 

Uleiota planata

(Linnaeus, 1761)

 

 

 

Staphylinidae

Paederus litoralis

Gravenhorst, 1802

 

 

 

Tenebrionidae

Bolitophagus reticulatus

(Linnaeus, 1767)

 

 

 

 

Diaperis boleti

(Linnaeus, 1756)

 

 

 

 

Eledona agricola

(Herbst, 1783)

 

 

 

 

Neomida haemorrhoidalis

(Fabricius, 1787)

 

NT

 

 

Prionychus ater

(Fabricius, 1775)

 

NT

 

 

Prionychus melanarius

(Germar, 1813)

 

VU

 

 

Stenomax aeneus

Scopoli, 1763

 

 

 

 

Tenebrio opacus

Duftschmid, 1812

 

EN

 

 

Uloma culinaris

(Linnaeus, 1758)

 

NT

 

Trogositidae

Tenebroides fuscus

(Goeze, 1777)

 

 

 

Zopheridae

Colydium elongatum

(Fabricius, 1787)

 

NT

 

 

Colydium filiforme

Fabricius, 1792

 

VU