agama turkestánská Paralaudakia lehmanni

Středně velká agama s poměrně velkou hlavou a dorzoventrálně zploštělým tělem. Převládá olivové, šedé až hnědavé zbarvení s tmavou nepravidelnou kresbou. Dospělí samci mají tmavé hrdlo. Délka těla se pohybuje kolem 36–41 cm, z toho ocas 22–26 cm, hmotnost až 120 g.

Je to horský druh, který se s oblibou pohybuje po kolmých stěnách skal a balvanů. Samci převažují na výše položených místech, méně nápadné samice se zdržují níže. Aktivní jsou převážně ve dne, dobře běhají a také šplhají ve větvích keřů a stromů. Před slunečním žárem se ukrývají v puklinách skal, pod kameny nebo v norách.

Samci jsou velmi teritoriální. Ve svém okrsku si vytváří harémy, ve kterém žijí s několika samicemi.  Druh je vejcorodý, samice klade 8–22 vajec, které zahrabává do písku. Inkubace trvá asi 2 měsíce. 

Zajímavosti

Typickým projevem je vertikální pokyvování hlavou či dělání kliků – samci tak lákají samice v době páření nebo tím vyjadřují svoji dominanci. 

Biotop

hory (suché skalnaté či kamenité srázy a svahy hor až do výšky 3400 m n. m.)

Výskyt

Střední Asie - Tádžikistán, Afghánistán (je endemitem v pohoří Pamír)

Potrava

bezobratlí (především hmyz), v menší míře části rostlin

Adoptujte zvíře (500 Kč)

Staňte se patronem