blavor žlutý Pseudopus apodus

Blavor je ještěr s protáhlým hadovitým tělem a velkou, od krku jen mírně oddělenou, hlavou. Může dorůstat délky 120-150 cm. Zbarven bývá tmavě žlutě až hnědě. Hlava je vždy světlejší než zbytek těla. Po stranách těla od krku až po kloaku se táhne pro druh typická boční rýha. Za kloakou se nacházejí dva drobné drápky, rudimentární pozůstatky zakrnělých zadních končetin.

Živočich s denní aktivitou, který se rád sluní.  Zimuje od října do března, pak následuje krátké období páření. Námluvy bývají bouřlivé a samci jsou vůči sobě agresivní. Během června a července samice kladou do dutin v zemi nebo pod velkými kameny 5-12 vajíček. Zhruba po 55-60 dnech se líhnou příčně pruhovaná mláďata.

Zajímavosti

největší evropský ještěr

Biotop

prosluněné kamenité biotopy s vegetací, preferují vlhčí místa

Výskyt

jihovýchodní Evropa, Malá Asie, Blízký a Střední východ až Střední Asie

Potrava

plži, hmyz, ještěrky, hadi, hlodavci

Adoptujte zvíře (500 Kč)

Staňte se patronem