čáp bílý Ciconia ciconia

Snad nejznámější z řádu brodivých. Délka těla je 95 – 1,1 m, rozpětí křídel 1,8 – 2,2 m a hmotnost 2,5 – 4,5 kg. Je to tažný druh, zimu tráví daleko na jihu Afriky. Čápi bílí táhnou v tisícihlavých hejnech. Protože musí šetřit energií, využívají stoupavých proudů vzduchu nad souší (termiky).

Ačkoli je dosud hojný, jeho stavy klesají, jak se zintenzivňuje zemědělství a vysušují nebo znečišťují mokřady. Čápi se vracejí na stejné hnízdo po mnoho let, každý rok jej opravují, takže nabývá obrovských rozměrů.

Starší hnízda měří až 2,25 m v průměru, jsou přes 2 m vysoká a jejich váha dosahuje téměř jedné tuny. Charakteristické je čapí klapání zobákem s hlavou zvrácenou na záda, jinak občas vydává jen nepříliš hlasitý sykot. Samice snáší do hnízda umístěného na vyvýšených místech (stromech, komínech, střechách domů či sloupech el. vedení) 2 až 4 bílá vejce, na jejichž zahřívání se podílí oba rodiče po dobu 29 až 30 dnů.

Zajímavosti

potravu rodiče vyvrhují na hnízdo, odkud si ji mláďata sami sbírají; v ČR patří mezi ohrožené druhy

Biotop

vlhké a bažinaté louky nedaleko vody v rybničnatých oblastech

Výskyt

Evropa, Asie, severní a jižní Afrika

Potrava

drobní savci, žáby, ryby, plazi, hmyz a jiní bezobratlí

Adoptujte zvíře (5000 Kč)

Staňte se patronem