čáp černý Ciconia nigra

Čáp černý je o něco menší, než běžnější čáp bílý. Délka těla je 95 - 100 cm, rozpětí křídel 144 - 155 cm a hmotnost 2,4 - 3,2 kg. Kromě bílého břicha je tělo celé leskle černé, samice bývají matnější. Dospělí jedinci mají zobák a nohy hnědočervené (při hnízdění svítivě červené).

Jsou to tažní ptáci, kteří přezimují v tropech. Tažné cesty se liší hlavně podle hnízdní lokality. Západní část populace táhne do Afriky na jih od Sahary a do východní Indie, zatímco populace z východu zimují v Číně. Odlétají většinou v září, místy už na konci srpna a vrací se od konce března do poloviny dubna, většinou až po bílých čápech. Na rozdíl od známějších bílých čápů si staví hnízdo v lesích na vysokých stromech a používají ho opakovaně. Pokaždé ho kus přistaví, takže časem může mít obrovské rozměry. Hnízdí jednotlivě od dubna do srpna jednou ročně. Samice snáší 2 - 6 vajec, na kterých sedí 32 - 38 dní oba rodiče. Oba také mláďata na hnízdě krmí nejméně další dva měsíce (až 73 dní) a další dva týdny je přikrmují už po opuštění hnízda. Dožívají se až 18 let.

Zajímavosti

v současné době hnízdí v ČR již 200 - 300 párů; v České republice patří mezi silně ohrožené druhy

Biotop

lesní porosty s tůněmi, bažinami a potoky od nížin až do hor

Výskyt

Evropa a Asie severně od Himaláje, izolovaná hnízdiště jsou v Přední Asii a v jihovýchodní Africe

Potrava

malé ryby, žáby, plazi, větší hmyz, malí ptáci a savci

Adoptujte zvíře (5000 Kč)

Staňte se patronem