čáp simbil Ciconia abdimii

Čáp simbil má zbarvené peří téměř po celém těle. Břicho, záda a kostřec jsou bílé. Tváře jsou holé a šedomodře zbarvené. Zobák je zelenavý až červenavý. Dlouhé nohy jsou zbarveny šedě a klouby a prsty jsou červenavé. Délka těla je 75 – 81 cm a hmotnost asi 1,3 kg. Při letu je i na velkou vzdálenost dobře viditelná bílé břicho a kostřec. Hnízdí na sever od rovníku na začátku období dešťů. Zbytek roku tráví ve východních a jižních oblastech Afriky. Při tahu tvoří obrovská hejna až o 10 000 jedincích.

Potravu loví za chůze. K jejímu získávání často využívají stepní požáry. Hnízdí na začátku období dešťů (květen) v koloniích. Hnízda staví na skalních stěnách nebo na stromech a často hnízdí s jinými druhy. Na jednom stromě může být i 30 hnízd. Samice snáší 2 - 3 vejce, mláďata se líhnou za 30 až 31 dnů. Mláďata se na hnízdě zdržují do věku 50 - 60 dní.

Zajímavosti

je velmi oblíbený mezi domorodci pro svou zálibu v požírání sarančí

Biotop

otevřené travnaté oblasti, blízko vod i ve velmi suchých oblastech

Výskyt

Afrika na sever od rovníku, jihozápadní Arábie

Potrava

velký hmyz - především sarančata, myši, drobní vodní živočichové

Adoptujte zvíře (5000 Kč)

Staňte se patronem