čejka chocholatá Vanellus vanellus

Vrch těla je černý se zelenavým leskem. Spodina těla je bílá až po okrové spodní ocasní krovky, na krku černá náprsenka. Má nápadně široká křídla, u dospělých samců bělavý lem na konci ručních letek. Nepříliš dlouhý černý zobák, v zátylku nápadná chocholka, u samců delší. Délka těla je 28 – 32 cm a hmotnost 130 – 330 g.

Zdržuje se v párech nebo větším počtu párů na jednom místě. Jde o převážně tažný druh, některé populace na jihu a západě Evropy jsou stálé. Tažné populace zimují ve Středomoří po sever Afriky. Hnízdí v okolí rybníků, ale i na vlhčích polích a lukách. Hnízda staví na zemi, většinou na ne příliš zarostlých sušších místech. Může být i víc hnízd dost blízko sebe, kolonie ale netvoří. Od dubna snáší téměř vždy 4 vejce na kterých sedí oba rodiče 21 - 28 dní. Mláďata do 2 dnů hnízdo opouštějí, vzletnosti dosahují asi ve věku 33 dní.

Zajímavosti

nejvyšší věk zjištěný kroužkováním je více než 16 let

Biotop

otevřená krajina - vlhké louky a pole, mokřiny; na tahu často bahnitá dna rybníků

Výskyt

většina Evropy, část Asie od Turecka po jižní a východní Sibiř, Mongolsko a Čínu

Potrava

hmyz, pavouci, žížaly, malí plži

Adoptujte zvíře (1000 Kč)

Staňte se patronem