čížek lesní Carduelis spinus

Délka těla je 11 – 12,5 cm a hmotnost 12 – 18 g. Je částečně tažný. V zimních měsících se u nás objevují hejna ptáků ze severu Evropy, v některých letech může výskyt být až invazní. Hnízdí v rozsáhlých jehličnatých a smíšených lesích, hlavně smrkových, dává přednost blízkým olším a břízám, kde hledá potravu. Výjimečně zahnízdí v listnatých porostech nízkých poloh. Hnízdí od dubna do července dvakrát ročně. Samička staví hnízdo obvykle vysoko v nejhustším jehličí na konci postranní větve. Splétá ho velmi dovedně z tenkých větviček, kořínků, suchých trav, mechu a lišejníku. Vše proplétá hmyzím předivem a vnitřek měkce vystele rostlinnou vlnou, srstí a peřím. Snáší 4 - 5 namodralých, červenohnědě skvrnitých vajec, na kterých sedí sama 13 dní a sameček ji krmí. Vylíhlá mláďata krmí rodiče téměř výhradně hmyzem asi 2 týdny. V ČR je rozšířen nepravidelně, preferuje podhorské a horské jehličnaté lesy.

Zajímavosti

velmi pohyblivý pták, obratně šplhá na koncích větviček, běžně hřbetem dolů

Biotop

jehličnaté lesy, od podzimu do jara v olšových a březových porostech

Výskyt

Evropa, Asie

Potrava

semena smrku, olše a břízy, v létě také hmyz

Adoptujte zvíře (500 Kč)

Staňte se patronem