ČOLEK HORSKÝ Triturus alpestris

Hlava je shora zploštělá, trup válcovitý, ocas kratší než tělo, prsty bez kožních lemů. Ve vodní fázi je u samců vyvinut na hřbetě a na ocase nízký kožní hřeben. Zbarvení hřbetu je tmavošedé, u samců s nádechem do modra, u samic je typické mramorování. Na bocích jsou vytvořeny černé skvrny a u samců modrý pruh. Břicho bývá nejčastěji oranžové, vždy bez skvrn. Celková délka těla je 8 - 12 cm, samci bývají o trochu menší.

Aktivita čolka horského ve vodní fázi je celodenní, v suchozemské noční. Na jaře, po procitnutí ze zimního spánku, se čolci vydávají do vody kvůli rozmnožování. Sameček se samičce dvoří, mává ocáskem a vypouští vonné látky. Oplodněná samička klade vajíčka jednotlivě na vodní rostliny, celkově obvykle 100 – 200 vajíček. Přibližně za dva týdny se líhnou okolo 8 mm dlouhé larvy. Vývoj larvy v malého čolka trvá asi 3 měsíce. Pohlavně dospívají ve stáří tří let.

Zajímavosti

v ČR žije především ve středních a vyšších polohách, chybí v bezlesých nížinách

Biotop

lesní nebo v blízkosti lesa umístěné menší vodní nádrže nebo i větší kaluže na lesních cestách; v suchozemské fázi žije především ve vlhkých lesích

Výskyt

od středního Španělska, přes západní a střední Evropu po Balkán

Potrava

drobní bezobratlí, příležitostně čerstvě metamorfované žabky