dlask tlustozobý Coccothraustes coccothraustes

Dlask tlustozobý je pták veliký jako špaček obecný. Délka těla je 17 – 19 cm a hmotnost 46 – 72 g. Má mohutný modrý (v zimě hnědý) zobák, silnou hlavu a krátký ocas s koncovou bílou páskou zřetelnou za letu. Pod zobákem má černou skvrnu, na křídlech má dvě bílé křídelní pásky zřetelné za letu. Je celý červenavě nahnědlý, samec má též červenavé temeno. Samice je celkově bledší. Na zemi se pohybuje rozvážně, bud kráčí, nebo poskakuje.

Známá je jeho záliba v louskání třešňových pecek. Dlask tlustozobý je částečně tažný pták, severské populace zimují v jižnějších oblastech Evropy. Hnízdí jednou ročně od dubna do července. Hnízdo je vybudováno z klacíků, kořínků a mechu v korunách stromů a je vystlané chlupy. Samice snáší 4 - 5 světle modrých, řídce černě skvrnitých vajec, na kterých sedí převážně sama po dobu 11 - 13 dní. Samec ji přináší potravu a občas ji vystřídá v sezení. Mláďata krmí oba rodiče po dobu asi 12 - 14 dnů.

Zajímavosti

další název – dlask obecný; vyskytuje se až do nadmořských výšek kolem 1000 m

Biotop

otevřená krajina, okraje lesů, starší sady a parky

Výskyt

mírní část Eurasie až po Kamčatku, též Kavkaz a severní Afrika

Potrava

semena listnatých stromů, pupeny, výhonky, semena a plody ovocných stromů, méně hmyz

Adoptujte zvíře (500 Kč)

Staňte se patronem